En intervju med Annika von Schantz, ordförande för Sjuksköterskeföreningen i Finland rf

Berätta om Sjuksköterskeföreningen i Finland, vilka är ni?

Vi är Nordens första förening för sjukskötare, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf, SFF, grundad år 1898. Föreningen är självständig och ideell. Föreningen har en viktig uppgift i att stöda medlemmarnas yrkeskunskap och -utveckling. Det förverkligas bland annat via stipendier för seminarier, kurser etc som kan beviljas medlemmarna samt via våra studiedagar som ordnas en gång per år av någon av våra åtta regionala föreningar. Regionalföreningarna ordnar rekreation och föreläsningar. Våra studerandemedlemmar erbjuder vi gratis medlemskap under studietiden. Vi har en egen medlemstidning, Vård i Fokus, som utkommer fyra gånger om året.

Varför har ni valt att stödja Queen Silvia Nursing Award?

Våra kommande kolleger, studerandena, är viktiga för oss och via QSNA kan vi erbjuda en möjlighet, en ”once in a lifetime”-upplevelse med ny kunskap och nya erfarenheter samt nätverk för den kommande sjukskötaren. Vi är bekymrade över hur vården av minnessjuka patienter är organiserad i Finland, och vi vill medverka till utveckla vården till det bättre.

Vad tror du är viktigt för att nå en framtida förbättrad vård och omsorg av äldre?

Tillräckligt med evidensbaserad kunskap och resurser, förändrade attityder mot vården av äldre, även i samhället, utrymme för sjukskötaren att förverkliga god vård.

Har du några råd till sjuksköterskestudenter idag?

Våga dig in i världen av vård och omsorg av äldre. Utmanande – ja, givande – JA!


Vill du veta mer om sjuksköterskeföreningen i Finland? Besök dem på www.sffi.fi/

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer