Folkhälsan Välfärd Ab

”Folkhälsan Välfärd Ab vill vara med eftersom vi ser det som viktigt att söka nya lösningar som kan bidra till att äldre personer har tillgång till service som främjar en god vardag, oberoende av boendeform och hälsotillstånd. Denna tävling är ett utmärkt forum för studerande att föra fram nya lösningar där man tänker och samarbetar utöver invanda modeller”

Gun Eklund, VD, Folkhälsan Välfärd Ab

Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårds­organisation som verkar för att främja hälsa och livskvalitet för de svenskspråkiga i Finland. Folkhälsan har verkat sedan år 1921. Verksamheten består av hälsofrämjande medborgarverksamhet med över 100 lokala föreningar med ett medlemsantal på dryga 18 000, en service produktion inom social- och hälsovården samt en omfattande forskning. Folkhälsan Välfärd Ab producerar social- och hälsovårdstjänster i södra Finland och Österbotten, och är ett dotterbolag som till 100 procent ägs av Folkhälsan.

Vi har på 2000-talet satsat på att bygga ett nätverk av Folkhälsanhus i Svenskfinland. I dem kombinerar vi olika boendeformer; självständigt boende och boendeenheter med personal dygnet runt. Vi ser det som speciellt viktigt att generationer möts i det dagliga livet, därför kombinerar vi i Folkhälsanhusen boende för äldre med verksamheter för barn och unga i form av ex daghem, musikskola, babysim. Våra Folkhälsanhus är även samlingsplats för en omfattande hälsofrämjande verksamhet, för både invånarna i husen och andra målgrupper.

WWW.FOLKHALSAN.FI

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer