MAIJU BJÖRKQVIST TILLDELAS QUEEN SILVIA NURSING AWARD I FINLAND 2018

I år tilldelas 28-åriga Maiju Björkqvist från Vaasan Ammattikorkeakoulu Queen Silvia Nursing Award för sin idé om ett sysselsättningsrum för personer med minnessjukdom. Hennes idé handlar om att införa ett aktivitetsrum på vårdenheter för personer med minnessjukdom för att motverka inaktivitet, rastlöshet och en känsla av begränsning.

Juryn utsåg Maiju till årets stipendiat med följande motivering:

Juryn vill med sitt val uppmuntra till kreativa idéer och förändringar i arbetssätt. Denna idé är i all sin enkelhet en värdig efterföljare till de tekniska lösningar som lyfts fram under gångna år för att utveckla äldre- och demensvården. Maijus idé stöder på ett respektfullt sätt självbestämmanderätten och rätten till sysselsättning hos personer med minnessjukdom. Juryns bedömning är att Maiju och hennes idé grundar sig i positiv psykologi och personcentrering”

Maiju Björkqvist går tredje året på sjukskötarprogrammet och kommer under våren 2019 att motta en utmärkelse från Hennes Majestät Drottning Silvia tillsammans med stipendiater från Sverige, Polen och Tyskland.Stipendiet omfattar 6000 € samt deltagande i ett internship inom vård- och omsorgssektorn hos finska och internationella partners. Stipendiet delas årligen ut till en student som bidrar med en idé som kan förbättra vård och omsorg av äldre.

Stipendiet har grundats av Swedish Care International & Forum for Elderly Care och har möjliggjort genom samarbete med Folkhälsan Välfärd som är huvudpartner i Finland, samt samarbete med och stöd av: Hugo & Maria Winbergs stiftelse, Konstsamfundet, Color4care, Elisa, Essity, Nordnet, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf samt Sairaanhoitajaliitto.

Om stipendiet
Queen Silvia Nursing Award grundades 2013 av Swedish Care International. Stipendiet erbjuds idag i ytterligare tre länder: Sverige, Polen och Tyskland. I Finland har stipendiet funnits sedan 2014 och varje år ansöker sjukskötarstudenter runtom i landet med idéer som kan förbättra och utveckla äldre- och demensvården.

För mer information kontakta:

Dora Sarpaneva, +358 44-488 3044
dora.sarpaneva@folkhalsan.fi 

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer