Sjuksköterskeföreningen i Finland

Sjuksköterskeföreningen i Finland rf är den första sjuksköterskeorganisationen i Norden, grundad år 1898. Föreningen är ett forum för sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor och akutvårdare. Föreningens språk är svenska.

Föreningens syfte är att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares, barnmorskors och akutvårdares yrkeskunskap och -färdighet, bidra till att vårdarbetet utvecklas och forskning i vårdarbete förverkligas.

WWW.SFFI.FI

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer