Tidigare stipendiater

2015

År 2015 valdes Elias Kallio har till årets Queen Silvia Nursing Award stipendiat i Finland.

Sjukskötarstuderande Elias Kallio från Tammerfors Yrkeshögskola belönades för sin idé ”Webbsida för att minska ensamhet bland de äldre”. Juryn, som består av representanter från stipendiets partners, motiverade sitt enhälliga val enligt följande:

Webbsidan som Elias beskriver i sin idé sammanför äldre, frivilliga, tjänsteleverantörer och andra personer och organisationer som arbetar med äldre på ett nytt sätt. Idén är genomtänkt, genomförbar och den har kommersiell potential. Elias är intresserad av äldrevård och motiverad av att utveckla den samt hans egen professionella kompetens. Detta gör Elias till en god representant för stipendiet och en utmärkt förebild för andra sjukskötarstuderande.

Elias Kallio är 23 år gammal och studerar till sjukskötare vid Tammerfors Yrkeshögskola där han tog sin examen under våren 2016. Elias, som ursprungligen kommer från Kempele, blev intresserad av sjukskötaryrket redan i grundskolan och har planer att fortsätta sina studier vid universitet. Elias brinner för att påverka vårdkulturen och frågorna som han vill han jobba med i framtiden är t.ex. utvecklingen av äldreservicen och digitaliseringen av hälsobranschen.

Elias mottog utmärkelsen av H.M. Drottning Silvia den 17 Maj 2016 i Stockholm.

Vi och alla partners till Queen Silvia Nursing Award gratulerar Elias och är mycket glada för hans bidrag och engagemang för de äldre!

2014

_MG_4962

Laura Virtanen har valdes till stipendiat för Queen Silvia Nursing Award i Finland i 2014. Laura blev den första i Finland att tilldelas priset.

Juryn beslutade enhälligt att välja Laura till den första Queen Silvia Nursing Award stipendiat i Finland. Jurys motivering till att Laura belönades för sin idé “Sjukskötares Helpdesk”, en webbaserad service för personal inom äldrevård, lydde som följer:

Servicen skapad av Laura finns inte ännu tillgänglig som sådan. Lauras idé har potential för vidare förbättring och den kan utnyttjas vitt inom hälsovård. Dessutom kan en sådan service bidra till utveckling vård och omsorg i helhet. Laura är kreativ och motiverad att utveckla både vård och hennes professionella kompetens; följaktligen är hon en bra förebild för andra sjukskötarstuderande samt dem som funderar på sjukskötarutbildning.

Laura studerar vid Metropolia Yrkeshögskola i Helsingfors.

I Sverige valdes Emilia Engman till stipendiat för Queen Silvia Nursing Award 2014. Emilia belönades för sin idé “Bättre livskvalitet för patienter med sondnäring”.

H.M. Drottning Silvia delade prisen ut till Laura och Emilia i Stockholm i April 2015.

Vi och alla partners till Queen Silvia Nursing Award tackar Laura och Emilia och är också mycket glada för deras arbete som stipendiater.

 

2013

Årets stipendiat

Hanna Davidsson valdes till stipendiat för Queen Silvia Nursing Award 2013. Hanna blev den första att tilldelas utmärkelsen av H.M. Drottningen.

Efter att både studenternas egna röster räknats och sammanvägts med juryns bedömning beslutade man tilldela stipendiet till Hanna Davidsson. Juryn motivering till att Hanna Davidsson tilldelades Queen Silvia Nursing Award för sin idé – En internetbaserad förening med tillhörande utbildning – lydde som följer: Hanna är en god förebild för framtidens sjuksköterskestudenter med en idé som adresserar ett problem i tiden, är klar och tydlig, baserad på en realistisk analys och en genomförbar modell som kommer både anhöriga , den enskilde och vårdpersonalen till del.

Hanna studerar till sjuksköterska på Röda Korsets Högskola i Stockholm. Ursprungligen kommer Hanna från Göteborg och har där arbetat inom såväl äldreomsorg samt som personlig assistent. Hon brinner för att förbättra förutsättningarna för såväl patienter och anhöriga som för vårdpersonalen.

 

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer