ÅRETS MOTTAGARE AV QUEEN SILVIA NURSING AWARD, KATRI SAJAMA FRÅN TAMMERFORS YRKESHÖGSKOLA, UPPMÄRKSAMMAS FÖR SIN IDÉ “EN VÄNLIG DÖRRVAKT”

Den 6 mars uppmärksammades årets mottagare av Queen Silvia Nursing Award Katri Sajama tillsammans med sitt lärosäte Tammerfors Yrkeshögskola under en ceremoni på Sveriges Ambassad i Helsingfors.

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium som årligen tilldelas en sjukskötarstudent som bidragit med en idé som har potential att förbättra vård och omsorg av äldre. Katris idé är att skapa en ”talande dörrvakt” som aktiveras då ett dörrhandtag vidrörs för att påminna eller lugna äldre och personer med minnessjukdomar. Rösten kan exempelvis tillhöra en anhörig och komma med förinspelade uppmaningar och påminnelser.

Katri Sajama som kom på denna idé studerar första året på sjukskötarutbildningen på Tammerfors yrkeshögskola. Hon är den fjärde Queen Silvia Nursing Award stipendiaten i Finland, och den andre utav dessa som studerar på Tammerfors Yrkeshögskola.

Katri utsågs av en juryn till årets stipendiat i december med följande motivering:

”Katris idé förenar empati och teknologi, och påvisar en innovativ och genomförbar lösning.”

Förutom ett stipendium på 6000 euro inkluderar Queen Silvia Nursing Award även ett praktikprogram hos samarbetspartners i såväl Finland som utomlands.

 

Foto: Sveriges Ambassad

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer