Årets stipendiat

Michelle Ena har valts till årets Queen Silvia Nursing Award stipendiat i Finland. Priset tilldelas en sjukskötarstuderande för en idé som påvisar hur vård och omsorg av äldre kan förbättras. Stipendiet delas ut i Finland för tredje året i rad.

Michelle Ena belönas för sin idé ”Enkel monitorering av äldre”. Juryn, som består av representanter från stipendiets partners, motiverade sitt enhälliga val enligt följande:

Michelles idé om hur vitala funktioner kan mätas enkelt skulle främja äldres upplevelse av trygghet, samt ge vårdgivaren underlag till en bättre behandling.  Idén är genomtänkt, även utseendet på produkten hade beaktats. Michelle har tagit hänsyn till många aspekter och problem som kunde lösas med hennes idé. Michelle är en god ambassadör för stipendiet och en utmärkt förebild för andra sjukskötarstuderande eftersom hon är intresserad av äldreomsorg och motiverad att utveckla sin professionella kompetens.

Michelle Ena, 20, studerar till sjukskötare vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Michelle, hemma från Kronoby, började sina studier i 2015 och har arbetat med äldre med minnessjukdomar redan en tid. “Inspirationen till idén fick jag på jobbet, som är ett intensifierat serviceboende”, säger hon. Arbetet inom äldreomsorgen har betytt mycket för Michelle som är intresserad av branschen också i framtiden. På fritiden trivs Michelle bl.a. inom redskapsgymnastiken.

Comments are closed.

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

  • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

    Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
    Läs mer

  • STIPENDIETS SYFTE

    Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
    Läs mer