Author Archives Fanny

12 maj, 2021
Kommentarer inaktiverade för Queen Silvia Nursing Award ska fira 9 år med talangfulla vårdgivare

Queen Silvia Nursing Award ska fira 9 år med talangfulla vårdgivare

Mellan 1:a september och 1:a november 2021 kommer Queen Silvia Nursing Award ta emot ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med idéer för hur man ska kunna höja livskvaliteten och förbättra den vård som äldre och de som lever med demens får. Detta är nionde året i rad som stipendiet delas ut. Ansökningar kan göras av sjuksköterskor och sjuksköterskeelever i Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Litauen och från University of Washington School of Nursing.

Queen Silvia Nursing Award grundades år 2013 för att uppmuntra Svenska sjuksköterskestudenter att skicka in sina idéer för att höja livskvaliteten och kvaliteten på den vård som äldre och de som lever med demens får.

Sedan dess har stipendiet utvecklats och omfattar nu 5 länder. Det tar nu även emot ansökningar från både sjuksköterskestudenter och färdigutbildade sjuksköterskor. Vinnaren i varje land får ett stipendium värt 6 000 euro och skräddarsydda möjligheter för utbildning och nätverkande med partners som är associerade med programmet. Diplom för de som vinner stipendiet delas traditionellt ut av hennes majestät drottningen vid Queen Silvia Nursing Awards stora ceremoni på kungapalatset i Stockholm varje vår (om pandemin tillåter).

Över 20 vinnare av stipendiet har tillkännagivits över åren. Förra årets vinnare var Lisabet Lindbäck från Sverige, Inka Häkkinen från Finland, Radosław Romanek från Polen, Linda Smit från Tyskland, Karolina Adomavičiūtė från Litauen och Brooke Tamble från University of Washington School of Nursing.

Om Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award tar sig an en av de största utmaningarna världen står inför – en åldrande befolkning och behovet av kvalitativ vård för äldre och demenssjuka. Stipendiet motiverar vårdpersonal att bli innovatörer för vårdens utveckling, samtidigt som det skapar och främjar kompetens inom yrkesmässig vård. Genom att dela ut detta unika stipendium och möjligheter för lärande till sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter öppnar sig nya världar av möjligheter för framtida generationer av sjuksköterskor. Genom att lyfta upp vårdtalanger och deras idéer försöker Queen Silvia Nursing Award höja statusen för yrket.

Queen Silvia Nursing Award görs möjligt av Swedish Care International, Forum For Elderly Care. Den svenska partnergruppen består av organisationer som Johanniterorden, Home Instead Global, Viranova, Attendo, Medicover, GoesArt, Vårdförbundet, Nordnet, Hemsö, Svensk sjuksköterskeförning och Bonnier Healthcare/Netdoktor.se.

Read More
23 december, 2020
Kommentarer inaktiverade för Inka Häkkinen utses till årets Queen Silvia Nursing Award 2020 stipendiat

Inka Häkkinen utses till årets Queen Silvia Nursing Award 2020 stipendiat

I år tilldelas 36-åriga Inka Häkkinen från Kotka Queen Silvia Nursing Award för videochat-tjänsten FinnHELP som riktar sig till psykiskt utmattade vårdpersonal och sjuksköterskor i Finland. Den virtuella tjänsten har sedan sin början i maj 2020 redan hunnit ge stöd till över 70 användare.

Inka Häkkinen, vinnare av Queen Silvia Nursing Award 2020

Juryns motivering:

”Inkas redan utvecklade lösning förebygger utmattning och depression bland verksamma sjuksköterskor. Lösningen som idag möjliggörs av en stor mängd volontära drivkrafter har stor utvecklingspotential och flexibilitet med hjälp av långsiktig investering. Under en pandemi lik COVID-19, behöver vi värna speciellt om våra sjukskötersketalanger och erbjuda dem stöd i alla dess möjliga former framåt.”

Inka Häkkinen är till vardags praktiserande sjuksköterska på Kymmenedalens centralsjukhus i Kotka, men har på sidan om arbetet utvecklat den personliga videochat-tjänsten FinnHELP med stöd av teamet på FinnEM ry och ett antal delinvesteringar från aktörer inom den finska vården. Utöver den virtuella tjänsten som fortfarande är i utvecklingsstadiet ligger i planerna framåt också ett gemensamt forskningsarbete tillsammans med Arbetshälsoinstitutet. Arbetet omfattar framtagandet av en hållbar mix av stödprocesser, som yrkesverksamma inom vården kan ta till stöd för att fortsatt orka arbeta trots pandemins utsträckning.

Om stipendiet

Stipendiet som delas ut årligen med syftet att motivera sjukskötersketalanger att bli innovatörer inom vårdutveckling omfattar 6000 euro, samt ett skräddarsytt praktikprogram inom vård- och omsorgssektorn hos årets partners.

Tidigare år har stipendiet enbart varit möjligt att söka för sjuksköterskestudenter som presenterat en idé anpassad för personer inom äldreomsorgen, företrädelsevis med en demenssjukdom, men i år har även legitimerade sjuksköterskor uppmärksammats och bjudits in – detta i samband med att temat i år även uppdaterats till COVID-19 i vårdmiljöer.

Om initiativtagarna

Stipendiet har grundats av Swedish Care International och Forum for Elderly Care 2012 och har möjliggjorts i Sverige 2020 genom ett nätverk av nationella och internationella partnerskap med Konstsamfundet, Attendo, Nordnet, Elisa, Muistiliitto, Bonnier Healthcare / Netlääkäri, Oriflame, Color4Care och Puls & Träning.

Swedish Care International är en internationell aktör som utvecklar, paketerar och exporterar kunskap inom svensk äldre- och demensvård, medan Forum for Elderly Care arbetar aktivt med att främja utvecklingen av svensk äldre- och demensvård.

För mer information

Petra Tegman, VD, Swedish Care International

petra.tegman@sci.sewww.queensilvianursingaward.com | www.sci.se

Read More
14 december, 2020
Kommentarer inaktiverade för Attendo

Attendo

Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med drygt 25 000 anställda i Sverige, Finland och Danmark. Vår resa startade för över 30 år sedan när vi fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd. Sedan dess har fler och fler kommuner valt att samarbeta med privata omsorgsföretag på allt fler områden för att klara sina lokala omsorgsutmaningar.

Vi på Attendo bidrar genom vårt kunnande till nytänkande och kvalitetsutveckling i omsorgen samtidigt som vi förser kommunerna med ny kapacitet som behövs för att möta växande behov av omsorg. Vi bidrar också till att ge människor och medarbetare i omsorgen större valfrihet. Genom att vi finns lokalt får kommunen också möjlighet att genomlysa sina egna verksamheter, med en effektivare användning av skattemedel som följd.

www.attendo.fi

Read More
26 oktober, 2020
Kommentarer inaktiverade för Bonnier Healthcare nu en del av Queen Silvia Nursing Award Sverige och Finland – copy

Bonnier Healthcare nu en del av Queen Silvia Nursing Award Sverige och Finland – copy

Bonnier Healthcare – Nordens ledande patientnätverk – går samman med Queen Silvia Nursing Award Sverige och Finland 2020. Bonnier Healthcare är specialiserade på digitalt lärande (e-learning) till olika yrkesgrupper inom vård, skola, omsorg och näringsliv i Skandinavien. Med Östersjöregionen som hemmamarknad och en omsättning på cirka 300 MSEK, ingår Bonnier Healthcare i koncernen Bonnier AB som driver 175 bolag i hela 15 länder:

 • Bonnier Academy, Bonnier Pharma Insights, Medibas och Netdoktor i Sverige
 • Netlääkäri.fi i Finland
 • Dagens Medicin och Netdoktor.dk i Danmark
 • Dagens Medisin och Norks Helseinformatikk i Norge
 • Meditsiiniuudised och Terviseuudised i Estland

Deras verksamheter sträcker sig även till Polen, Tyskland och Slovenien.

Fredrik Andersson, VD på Bonnier Healthcare.

”Bonnier Healthcare är dedikerade till att förbättra vården med patienten i centrum genom att erbjuda evidensbaserade informationstjänster för alla parter inom vård och life science. Vi har bred kompetens med ledande experter inom digitalisering, datavisualisering & analys, marknad, media & PR, pedagogik och vård för både patienter och vårdgivare. Tillsammans skapar vi en bättre vård, tillsammans gör vi skillnad” säger Fredrik Andersson, VD för Bonnier Healthcare.

Fredrik fortsätter, ”Under det kommande året gör vi en större satsning på Bonnier Healthcare där fokus kommer att ligga framförallt på demensdiagnosen Alzheimers, i ett försök att förbättra hela vårdkedjan för patienten. Våra resurser kommer att tillgängliggöras för flera parter inom vården med syftet att låta fler ta del av högkvalitativt innehåll, digital utbildning och andra viktiga resurser, som i sin tur kan leda till en ökad livskvalité för någon som lever med en demensdiagnos.”

Som ett digitalt bolag i framkant uppmärksammar Bonnier Healthcare gärna initiativ som för den svenska vårdens utveckling framåt. När en idé har utvecklats till en innovation är den ofta skapad ur händerna på någon som lever med en utmaning i verkliga livet. Bonnier Healthcare är därför oerhört stolta över att samarbeta med Queen Silvia Nursing Award och hoppas kunna bidra till att hitta framtidens banbrytande innovationer som just nu bara väntar på att bli upptäckta.

”Vi är glada att inleda ett samarbete med Bonnier Healthcare. Det finns starka synergier bakom Netdoktor.se och Netlääkäri.fi med Queen Silvia Nursing Award. Att göra den digitala hälsovården mer tillgänglig för patienter och deras anhöriga, inte minst för personer som lever med en demensdiagnos gör stor skillnad. Jag har under mina år som sjuksköterska upptäckt att det är oerhört viktigt att vården och omgivningen anpassas för att möta varje patient på personnivå” säger Petra Tegman, VD för Swedish Care International.

Personcentrerad vård är också en av grundstenarna bakom initiativet Queen Silvia Nursing Awards, där delad kunskap är den bästa vägen till att öka livskvaliteten för dem som behöver vård i vardagen. Framförallt under COVID-19 då vården har ställts på sin spets och allt större patientgrupper kräver omhändertagande.

QUEEN SILVIA NURSING AWARD

Queen Silvia Nursing Award lyfter en av våra största framtida globala utmaningar –en åldrande befolkning och behovet av äldre- och demensomsorg av högsta kvalitet. Stipendiet motiverar sjuksköterskor att bli innovatörer inom vårdutvecklingen, samtidigt som det bygger och främjar kompetens inom professionell omvårdnad.

Queen Silvia Nursing Award grundades 2013 som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia för att uppmärksamma hennes långvariga arbete och stöd för äldre- och demensvård.

COVID-19 FOKUS

Queen Silvia Nursing Award tar emot ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter från Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Litauen och Amerika (via University of Washington School of Nursing).

Årets upplaga av Queen Silvia Nursing Award fokuserar på COVID-19 vårdmiljöer. Alla sjuksköterskor som är intresserade av att ansöka om stipendiet på 60 000 kronor måste skicka in en idé eller en lösning som kan förbättra vårdresponsen inom ramen för arbetet kring COVID-19-vård. Det är särskilt meriterande om idén eller lösningen gynnar vården och livskvaliteten för äldre eller personer som lever med demens.

Genom ett nätverk av nationella och lokala samarbeten har Queen Silvia Nursing Award utsett över 20 nationella stipendiater och fått tusentals ansökningar som belyser behovet av professionell omvårdnadskompetens inom äldreomsorg. GoesArt ansluter sig till andra partners för Queen Silvia Nursing Award Sverige så som Johanniterorden i Sverige, Home Instead, Attendo, Medicover, Nordnet, Vårdväskan, Color4Car, Oriflame, Bonliva, Svensk Sjuksköterskeförening, Hemsö, Puls & Träning och Proxident.

Read More
22 oktober, 2020
Kommentarer inaktiverade för Bonnier Healthcare

Bonnier Healthcare

Bonnier Healthcare är resultatet av en kraftsamling av Bonniers verksamheter inom vård och life science. I dagsläget arbetar vi under varumärkena Bonnier Academy, Bonnier Pharma Insights, Medibas och Netdoktor, och vårt erbjudande kan sammanfattas i kvalificerade informations-, data och utbildningstjänster mot läkemedelsindustrin, vården, patienter och anhöriga.

Bonnier Healthcare har en unik position som den första verkliga integratören på det snabbt växande e-hälsoområdet, där deras legitimerade personal tillför extra värden genom digitala/fysiska vårdkedjor, kunskapsstöd för hälso- och sjukvård och patientstöd.

Bonnier Healthcare har bred kompetens med ledande expertis inom digitalisering, datavisualisering & analys, marknad, media & PR, pedagogik och vård. Den legitimerade personalen består av läkare och sjuksköterskor som arbetar med såväl informationsförsörjning, kunskapsutveckling och digitala utbildningar som rent patientstöd. Genom att vårt ursprung är ett antal små, entreprenöriella företag, så kombinerar vi det stora företagets styrkor med det lilla företagets snabbhet och kreativitet.

Östersjöområdet och Norge är vår hemmamarknad, det kan du läsa mer om här.

www.bonnierhealthcare.se

Read More
22 oktober, 2020
Kommentarer inaktiverade för Finska Minnesförbundet stödjer Queen Silvia Nursing Award Finland

Finska Minnesförbundet stödjer Queen Silvia Nursing Award Finland

Finska Minnesförbundet stödjer den finska upplagan av Queen Silvia Nursing Awards under 2020 – 2021. Förbundet grundades 1988 med målet att erbjuda hjälp och assistans för personer med minnessjukdomar och deras närstående.

Minnesförbundet består av två nationella kontor och 43 lokala föreningar över hela Finland med fler än 14 500 medlemmar. På nationell nivå arbetar föreningen med följande mål:

 • Förbättra livskvalitén för personer som lever med en demenssjukdom och deras närstående.
 • Belysa de juridiska, ekonomiska och sociala rättigheterna som personer med en demenssjukdom har.
 • Utveckla olika stödfunktioner som personer med en demenssjukdom (som Alzheimers) och deras närstående kan behöva.
 • Utbilda professionella inom sjukvårdssektorn.
 • Påverka till förbättring av attityder mot personer som lever med en demenssjukdom.
 • Påverka den politiska debatten kring demens.

Katariina Suomu, Verksamhetschef för Minnesförbundet, säger; ”Jag är väldigt stolt att Minnesförbundet har valt att stödja Queen Silvia Nursing Awards program i Finland. Genom att uppmärksamma stipendiet får vi möjlighet att tala om vikten av sjuksköterskor och nya idéer relaterat till äldreomsorgen och demensvården. De nordiska länderna är välkända för sitt välfärdssystem och sin höga kvalitet på vården, men det finns alltid en möjlighet att bli ännu bättre. Äldre, och personer med en demenssjukdom, ses allt för ofta som en börda i samhällsdiskussioner. Vi borde välja att se på våra äldre som en viktig och utmanande utmaning istället.”

Petra Tegman, VD på Swedish Care International tillägger; ”Att få ta del av den kunskap, expertis och det nätverk som föreningar likt Minnesförbundet har är oerhört viktigt i våra ambitioner att nå vår vision inom Queen Silvia Nursing Award – att uppmuntra duktiga sjuksköterskor att söka sig till en framtida karriär inom äldreomsorg och demensvård. Minnesförbundet i Finland har i mer än 30 år genom sina lokalföreningar hjälpt den finska befolkningen med värdefull kunskap och volontärverksamhet samtidigt som de arbetar för att påverka och informera politiker. Att arbeta med Katariina och hennes team är en fantastisk möjlighet för Queen Silvia Nursing Award för att driva en mer öppen dialog om kognitiva sjukdomar och behovet av sjuksköterskekunskap inom detta område något som visat sig extra viktigt under pandemin.”

Om Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award belyser en av de största utmaningarna relaterat till vår belyser en av de största utmaningarna inom vår globala framtid – den åldrande befolkningen och behovet av kompetens inom äldre och demensvården. Stipendiet motiverar sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter att bli innovatörer för utveckling av sjukvården samtidigt som de förbättrar sin kunskap inom professionen.

Stipendiet grundades 2013 som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia tack vare hennes långvariga engagemang för att utveckla och förbättra vården av äldre och personer med demenssjukdomar.

Finland har genom åren uppmärksammat flera talangfulla sjuksköterskor genom Queen Silva Nursing Award sedan 2014. Vinnare har bland annat varit Janina Viitasaari från Metropolia University (2019) och Maiju Björqkvist från Vaasa University (2018).

2020 COVID-19 fokus

Queen Silvia Nursing Award accepterar ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter från Sverige, Finland, Polen, Tyskland. Litauen och USA via Universitet Washington School of Nursing.

2020 års upplaga av Queen Silva Nursing Award fokuserar på COVID-19 inom sjukvården. Alla sjuksköterskor som är intresserade av att ansöka om stipendiet på 6000 € måste bidraga med en ide eller lösning som gynnar vården av personer med COVID-19. Extra meriterande är om det ansökande bidraget leder till förbättring av vården och därmed livskvalitén hos äldre och personer med demenssjukdom.

Genom ett nätverk av nationella och lokala sponsorer har Queen Silvia Nursing Award delat ut fler än 20 stipendier och tagit emot över tusen ansökningar som alla belyser behovet av ökad professionell kunskap vid arbetet med äldre patienter.

Minnesförbundet ansluter sig till andra finska sponsorer så som Konstsamfundet, Attendo, Elisa, Nordnet, Oriflame, Color4Care, Puls & Träning och Vårdväskan.

Läs mer om Minnesförbundet: www.muistiliitto.fi

Läs mer om ansökningsprocessen: www.queensilvianursingaward.fi

Read More
19 oktober, 2020
Kommentarer inaktiverade för Puls & Träning

Puls & Träning

Träning där det passar dig!

Puls & Träning har specialiserat sig på att bygga trevliga gym av hög kvalitet för dem som vill träna för att må bra. Deras vision är att alla ska hinna med sin träning i vardagen och därför har de öppet 05 – 23 alla dagar. Varje gym har ett maxantal medlemmar för att undvika trängsel och kö till maskinerna. På så sätt går träningen snabbare. Hos Puls & Träning är det rent och fräscht och en skön atmosfär där alla passar in.

Idag har Puls & Träning 13 gym i Finland och finns på följande platser: Helsingfors (Busholmen, Sockenbacka, Ladugården, Skomakarböle, Ulrikasborg), Esbo (Keilaranta), Vanda (Kivistö), Tammerfors (Lielahti, Tampella, Kalevala, Tavastkyro) Joensuu och Kuusankoski.

WWW.PULSOCHTRANING.FI

Read More
15 oktober, 2020
Kommentarer inaktiverade för Minnesförbundet

Minnesförbundet

Minnesförbundet är en organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående. Det är en nationell takorganisation för de 43 medlemsföreningarna. Minnesföreningarna har totalt cirka 14 500 medlemmar.

Minnesförbundet grundades 1988. Året innan grundades Helsingfors Alzheimerförening från vilken centralförbundet sedan skildes åt och blev en nationell takorganisation.

Minnesförbundet verksamhet stöds genom social- och hälsovårdsministeriet med avkastningen av penningspel. Mer information om Minnesförbundet verksamhet finns här (bland annat stadgar, strategi, administration).

WWW.MUISTILIITTO.FI

Read More
14 oktober, 2020
Kommentarer inaktiverade för Swedish Care International

Swedish Care International

”I takt med att vi blir äldre blir behovet av kompetent och specialiserad vård allt viktigare. Därför vill vi premiera och uppmuntra framtidens sjuksköterskor till att vara drivande i utvecklingen av vården och omsorgen av äldre. Av den anledningen har vi instiftat Queen Silvia Nursing Award och ser med glädje fram emot att utse årets stipendiat inom kort.”

Karin Lind-Mörnesten, VD, Swedish Care International

SCI är en svensk internationellt verksam aktör som utvecklar, paketerar och exporterar svensk äldre- och demensvård. Vår vision är att skapa en god demens- och äldrevård baserad på Silviahemmets vård- och omsorgsfilosofi tillgängliggjord i internationell miljö. Dessutom erbjuder vi: utbildnig, koncept för äldre- och demensboende, affärsutveckling, mentorskap, studiebesök hos vårdaktörer och smartphone-applikationer till stöd för anhöriga till demenssjuka och äldre. Vi är representerade med koncept och utbildningar i flera länder i Europa samt i Asien i Japan, Kina och Sydkorea.

WWW.SCI.SE

Read More

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer