Author Archives QSNA

4 maj, 2018
Kommentarer inaktiverade för Konstsamfundet

Konstsamfundet

Konstsamfundet är en förening som stödjer följande områden, genom att utdela stipendier och understöd för:

a) bildkonsten ävensom den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland;
b) den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland med särskild tonvikt på spridning av information på svenska;
c) ungdomens yrkesutbildning

Konstsamfundet arbetar även främjande för att stimulera kulturdebatten och stöda publikationsverksamhet.

Read More
4 maj, 2018
Kommentarer inaktiverade för Color4Care

Color4Care

Vårdväskan/Color4care grundades 2011 av Sofi & Phillip. Sofi som studerade till sjuksköterska såg hur andra utbildningar hade väskor som representerade deras program. Bland annat hade Phillip som studerade vid polishögskolan en träningväska med polislogotyp på. Väskan visade vad han studerade och vilket yrke han hade valt. Detta skapade en gemenskap och en yrkesstolthet redan under utbildningstiden. Något liknande saknades för vårdstuderande. Därtill kom insikten ganska snart till Sofi vilket stort och tungt ansvar ett vårdyrke innebär och hur det ofta tas för givet. Känslan växte sig allt starkare… att på något vis uppmärksamma all vårdpersonal och stärka deras yrkesstolthet.

Tillsammans tog Sofi och Phillip fram en specialdesignad vårdväska som skulle passa blivande vårdpersonals behov. Det skulle finnas plats till böcker, pennor och annat som behövde tas med i farten. En väska som kunde följa med in i arbetslivet och vara en tydlig symbol för det fantastiska yrke bäraren valt.

Idag säljer Vårdväskan arbetsskor, arbetskläder och andra viktiga verktyg för ett yrke inom vården.

WWW.COLOR4CARE.FI

Read More
25 april, 2018
Kommentarer inaktiverade för H.M. DROTTNING SILVIA DELADE UT QUEEN SILVIA NURSING AWARD

H.M. DROTTNING SILVIA DELADE UT QUEEN SILVIA NURSING AWARD

Tre sjuksköterskestudenter fick ta emot Queen Silvia Nursing Award under en ceremoni på Kungliga Slottet i Stockholm den 19 April. Det är femte året i rad som stipendiet delas ut till sjuksköterskestudenter som bidragit med idéer kring en förbättrad vår och omsorg av äldre.

I år tilldelas stipendiet Katri Sajama från Tammerfors Yrkeshögskola i Finland, Rebecca Eriksson från Röda Korsets Högskola i Sverige, Aldona Reczek-Chachulska från Pomeranian Medical University in Szczecin i Polen och Berit Ehmann från Evangelische Fachschule für Altenpflege i Tyskland,

Under ceremonin fick stipendiaterna tillfälle att presentera sig själva och sin idé som de sökte stipendiet med. Som stipendiater får de ett individuellt anpassat internship och 6 000 €. Under ceremonin fick de motta sin utmärkelse av H.M Drottningen som även talade om den utmaning som vi alla står inför när det gäller demensvård i världen och hur långt en sjukskötarutbildning kan en i livet. På ceremonin närvarade även talman Paula Risikko som är stipendiets beskyddare i Finland.

Årets Finska stipendiat, Katri Sajama får stipendiet för sin idé om en ”smart dörr”, juryn gav följande motivering för sitt val:

”Katris idé förenar empati och teknologi, och påvisar en innovativ och genomförbar lösning”

Sajama och studerar första året till sjukskötare och har sedan tidigare även en utbildning inom metallsmide och hälsoteknik.

Foton: Yanan Li

 

 

Read More
6 mars, 2018
Kommentarer inaktiverade för ÅRETS MOTTAGARE AV QUEEN SILVIA NURSING AWARD, KATRI SAJAMA FRÅN TAMMERFORS YRKESHÖGSKOLA, UPPMÄRKSAMMAS FÖR SIN IDÉ “EN VÄNLIG DÖRRVAKT”

ÅRETS MOTTAGARE AV QUEEN SILVIA NURSING AWARD, KATRI SAJAMA FRÅN TAMMERFORS YRKESHÖGSKOLA, UPPMÄRKSAMMAS FÖR SIN IDÉ “EN VÄNLIG DÖRRVAKT”

Den 6 mars uppmärksammades årets mottagare av Queen Silvia Nursing Award Katri Sajama tillsammans med sitt lärosäte Tammerfors Yrkeshögskola under en ceremoni på Sveriges Ambassad i Helsingfors.

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium som årligen tilldelas en sjukskötarstudent som bidragit med en idé som har potential att förbättra vård och omsorg av äldre. Katris idé är att skapa en ”talande dörrvakt” som aktiveras då ett dörrhandtag vidrörs för att påminna eller lugna äldre och personer med minnessjukdomar. Rösten kan exempelvis tillhöra en anhörig och komma med förinspelade uppmaningar och påminnelser.

Katri Sajama som kom på denna idé studerar första året på sjukskötarutbildningen på Tammerfors yrkeshögskola. Hon är den fjärde Queen Silvia Nursing Award stipendiaten i Finland, och den andre utav dessa som studerar på Tammerfors Yrkeshögskola.

Katri utsågs av en juryn till årets stipendiat i december med följande motivering:

”Katris idé förenar empati och teknologi, och påvisar en innovativ och genomförbar lösning.”

Förutom ett stipendium på 6000 euro inkluderar Queen Silvia Nursing Award även ett praktikprogram hos samarbetspartners i såväl Finland som utomlands.

 

Foto: Sveriges Ambassad

Read More
23 december, 2017
Kommentarer inaktiverade för Katri Sajama Tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2017

Katri Sajama Tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2017

Katri Sajama tilldelas Queen Silvia Nursing Award Finland 2017. Juryn konstaterade i sitt val att Katri’s idé om en “Vänlig dörrvakt” förenar empati och teknologi på ett innovativt sätt. Den talande dörrvakten aktiveras av att dörrhandtaget på ytterdörren till bostaden rörs och med en bekant, exempelvis närståendes, röst lugnar och påminner den äldre om att exempelvis inte gå ut mitt i natten.

Katri studerar första året vid Tampereen Ammattikorkeakoulu:s flerforms-utbildning till sjukskötare. Hon är utbildad metallsmed vilket hon kompletterat med en andra stadiets delexamen i välfärdsteknologi. Själv beskriver hon sig inte som ett teknikens underbarn utan främst som en person som vill hjälpa andra.

Katri är den fjärde Queen Silvia Nursing Award stipendiaten i Finland och den andra som studerar vid Tampereen Ammattikorkeakoulu. Förutom ett stipendium på 6000 € tilldelas hon en individanpassad praktik som innebär att Katri har möjlighet att bekanta sig med Queen Silvia Nursing Awards partners verksamheter såväl i Finland som i Sverige, Polen och Tyskland som är de övriga länderna där stipendiet ordnas.

Stipendiet har grundats av Forum for Elderly Care & Swedish Care International (SCI) och möjliggjorts av samarbete med: Elisa, Essity, Hugo och Maria Winbergs stiftelse, Nordnet, Sairaanhoitajaliitto, Sjuksköterskeföreningen i Finland, Sopimusvuori, Stiftelsen Silviahemmet & Folkhälsan Välfärd som är huvudpartner i Finland.

För mer information kontakta:
Fanny Enström, Project Director Queen Silvia Nursing Award, Swedish Care International
Mail: fanny.enstrom@sci.se
Telefon: +46(0) 70 422 55 42

Read More
9 november, 2017
Kommentarer inaktiverade för En intervju med Annika von Schantz, ordförande för Sjuksköterskeföreningen i Finland rf

En intervju med Annika von Schantz, ordförande för Sjuksköterskeföreningen i Finland rf

Berätta om Sjuksköterskeföreningen i Finland, vilka är ni?

Vi är Nordens första förening för sjukskötare, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf, SFF, grundad år 1898. Föreningen är självständig och ideell. Föreningen har en viktig uppgift i att stöda medlemmarnas yrkeskunskap och -utveckling. Det förverkligas bland annat via stipendier för seminarier, kurser etc som kan beviljas medlemmarna samt via våra studiedagar som ordnas en gång per år av någon av våra åtta regionala föreningar. Regionalföreningarna ordnar rekreation och föreläsningar. Våra studerandemedlemmar erbjuder vi gratis medlemskap under studietiden. Vi har en egen medlemstidning, Vård i Fokus, som utkommer fyra gånger om året.

Varför har ni valt att stödja Queen Silvia Nursing Award?

Våra kommande kolleger, studerandena, är viktiga för oss och via QSNA kan vi erbjuda en möjlighet, en ”once in a lifetime”-upplevelse med ny kunskap och nya erfarenheter samt nätverk för den kommande sjukskötaren. Vi är bekymrade över hur vården av minnessjuka patienter är organiserad i Finland, och vi vill medverka till utveckla vården till det bättre.

Vad tror du är viktigt för att nå en framtida förbättrad vård och omsorg av äldre?

Tillräckligt med evidensbaserad kunskap och resurser, förändrade attityder mot vården av äldre, även i samhället, utrymme för sjukskötaren att förverkliga god vård.

Har du några råd till sjuksköterskestudenter idag?

Våga dig in i världen av vård och omsorg av äldre. Utmanande – ja, givande – JA!


Vill du veta mer om sjuksköterskeföreningen i Finland? Besök dem på www.sffi.fi/

Read More
30 oktober, 2017
Kommentarer inaktiverade för Intervju med Thea Kusénius, verksamhetsledare för Hugo och Maria Winbergs stiftelse.

Intervju med Thea Kusénius, verksamhetsledare för Hugo och Maria Winbergs stiftelse.

 

Berätta om er organisation, vilka är ni? 

Vi är en ideell nonprofit organisation med uppgift att bedriva svenskspråkig verksamhet inom äldreomsorgen i Esbo, Finland. Vi bedriver både serviceboende- och vårdhems verksamhet. I vår verksamhet värnar vi om livskvalitet, meningsfullhet och trygghet. Vi utgår från professionalitet, respekt och resiliens. Vårt arbetssätt är klientcentrerat och vi ser människan som en helhet, d.v.s. kropp, själ och ande.

Varför har ni valt att stödja Queen Silvia Nursing Award? 

Vi är med i QSNA eftersom vi uppfattar det som viktigt att utveckla vården, servicen och boendeformer speciellt inom äldreomsorgen och demensvården. Vi önskar stöda innovationer samt forsknings- och utvecklingsförslag inom äldre- och demensvården.

Vad tror du är viktigt för att nå en framtida förbättrad vård och omsorg av äldre? 

Att satsa på ett tvärvetenskapligt förhållningssätt inom innovations-, forsknings- och utvecklingsverksamheten uppfattar jag som viktigt i främjandet av vård-, omsorg- och servicesektorn relaterat till äldre personer. Vi behöver kunskap från olika vetenskaper för att svara på framtidens krav och utmaningar inom äldreomsorgen och demensvården. Vi behöver även skapa attraktivitet och öppenhet inom området för att möjliggöra tvärvetenskapliga innovationer. 

Har du några råd till sjuksköterskestudenter idag?

 Studera gärna även andra vetenskapsområdens forsknings- och utvecklingsresultat och inte enbart vård- och omsorgsvetenskap. Studera gärna i olika länder t.ex. under praktiktiden. Ett öppet, nyfiket och kreativt förhållningssätt befrämjar nyskapande och innovationer.

Read More
14 augusti, 2017
Kommentarer inaktiverade för DEN 15 SEPTEMBER ÖPPNAR ANSÖKNINGSPORTALEN TILL QUEEN SILVIA NURSING AWARD, STIPENDIET FÖR SJUKSKÖTARSTUDENTER.

DEN 15 SEPTEMBER ÖPPNAR ANSÖKNINGSPORTALEN TILL QUEEN SILVIA NURSING AWARD, STIPENDIET FÖR SJUKSKÖTARSTUDENTER.

Nu är det snart åter dags för Finlands alla sjukskötarstudenter att visa sina kreativa sidor och skicka in idéer som bidrar till en bättre vård och omsorg av äldre.

Varje år utses utav landets alla sjukskötarstudenter en stipendiat som får motta Queen Silvia Nursing Award från H.M. Drottning Silvia under en ceremoni i Stockholm. Utöver hedersutmärkelsen får stipendiaten även ett stipendium om 6 000 euro  samt möjlighet att delta i ett unikt anpassat internship hos samarbetspartners i såväl Finland som utomlands.

Stipendiet kan sökas av alla i Finland som studerar en sjukskötarutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Man söker stipendiet genom att skriva och skicka in en idé eller innovation som vid realiserande skulle bidra till att skapa en förbättrad vård och omsorg av äldre.

Ansökningsperioden kommer vara öppen från 15 september till mitten av november då toppdeltagarna kommer att få presentera sin idé inför en jury bestående av samarbetspartners till projektet. Den slutgiltiga stipendiaten offentliggörs sedan på H.M. Drottning Silvias födelsedag den 23 december.

Read More
3 juli, 2017
Kommentarer inaktiverade för Forum for Elderly Care

Forum for Elderly Care

Forum for Elderly Care är en non-profit organisation med syftet att främja och stödja utvecklingen av framtidens vård och omsorg av äldre i Sverige och utomlands. Organisationen grundades för att belysa framtidens demografiska utmaning med en åldrande befolkning såväl i Sverige som internationellt.

Forum for Elderly Care initierar samt implementerar projekt tillsammans med privata och offentliga aktörer och verkar genom samarbeten för att hitta lösningar till ett mer hållbart framtida samhälle.

Klicka här för att läsa mer om Forum For Elderly Care.

Read More
19 juni, 2017
Kommentarer inaktiverade för Hugo och Maria Winbergs stiftelse

Hugo och Maria Winbergs stiftelse

Hugo och Maria Winbergs stiftelse är en ideell nonprofit organisation med uppgift att bedriva svenskspråkig verksamhet inom äldreomsorgen på Tunaberg serviceboende och Tunaro vårdhem i Esbo.

I vår verksamhet värnar vi om livskvalitet, meningsfullhet och trygghet. Vi utgår ifrån respekt, professionalitet och hållbarhet. Vårt arbetssätt är klientcentrerat och vi värnar om människan som helhet, d.v.s kropp, själ och ande.

Hugo och Maria Winbergs stiftelse är med i QSNA eftersom vi uppfattar det som viktigt att utveckla vården, servicen och boendeformer speciellt inom äldreomsorgen och demensvården. Vi önskar stöda innovationer samt forsknings- och utvecklingsförslag inom äldre- och demensvården.

Thea Kusénius verksamhetsledare Hugo och Maria Winbergs stiftelse

Hugo och Maria Winbergs Stiftelse

Read More

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

  • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

    Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
    Läs mer

  • STIPENDIETS SYFTE

    Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
    Läs mer