Forum for Elderly Care

Forum for Elderly Care är en non-profit organisation med syftet att främja och stödja utvecklingen av framtidens vård och omsorg av äldre i Sverige och utomlands. Organisationen grundades för att belysa framtidens demografiska utmaning med en åldrande befolkning såväl i Sverige som internationellt.

Forum for Elderly Care initierar samt implementerar projekt tillsammans med privata och offentliga aktörer och verkar genom samarbeten för att hitta lösningar till ett mer hållbart framtida samhälle.

Klicka här för att läsa mer om Forum For Elderly Care.

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer