Hugo och Maria Winbergs stiftelse

Hugo och Maria Winbergs stiftelse är en ideell nonprofit organisation med uppgift att bedriva svenskspråkig verksamhet inom äldreomsorgen på Tunaberg serviceboende och Tunaro vårdhem i Esbo.

I vår verksamhet värnar vi om livskvalitet, meningsfullhet och trygghet. Vi utgår ifrån respekt, professionalitet och hållbarhet. Vårt arbetssätt är klientcentrerat och vi värnar om människan som helhet, d.v.s kropp, själ och ande.

Hugo och Maria Winbergs stiftelse är med i QSNA eftersom vi uppfattar det som viktigt att utveckla vården, servicen och boendeformer speciellt inom äldreomsorgen och demensvården. Vi önskar stöda innovationer samt forsknings- och utvecklingsförslag inom äldre- och demensvården.

Thea Kusénius verksamhetsledare Hugo och Maria Winbergs stiftelse

Hugo och Maria Winbergs Stiftelse

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer