Intervju med Thea Kusénius, verksamhetsledare för Hugo och Maria Winbergs stiftelse.

 

Berätta om er organisation, vilka är ni? 

Vi är en ideell nonprofit organisation med uppgift att bedriva svenskspråkig verksamhet inom äldreomsorgen i Esbo, Finland. Vi bedriver både serviceboende- och vårdhems verksamhet. I vår verksamhet värnar vi om livskvalitet, meningsfullhet och trygghet. Vi utgår från professionalitet, respekt och resiliens. Vårt arbetssätt är klientcentrerat och vi ser människan som en helhet, d.v.s. kropp, själ och ande.

Varför har ni valt att stödja Queen Silvia Nursing Award? 

Vi är med i QSNA eftersom vi uppfattar det som viktigt att utveckla vården, servicen och boendeformer speciellt inom äldreomsorgen och demensvården. Vi önskar stöda innovationer samt forsknings- och utvecklingsförslag inom äldre- och demensvården.

Vad tror du är viktigt för att nå en framtida förbättrad vård och omsorg av äldre? 

Att satsa på ett tvärvetenskapligt förhållningssätt inom innovations-, forsknings- och utvecklingsverksamheten uppfattar jag som viktigt i främjandet av vård-, omsorg- och servicesektorn relaterat till äldre personer. Vi behöver kunskap från olika vetenskaper för att svara på framtidens krav och utmaningar inom äldreomsorgen och demensvården. Vi behöver även skapa attraktivitet och öppenhet inom området för att möjliggöra tvärvetenskapliga innovationer. 

Har du några råd till sjuksköterskestudenter idag?

 Studera gärna även andra vetenskapsområdens forsknings- och utvecklingsresultat och inte enbart vård- och omsorgsvetenskap. Studera gärna i olika länder t.ex. under praktiktiden. Ett öppet, nyfiket och kreativt förhållningssätt befrämjar nyskapande och innovationer.

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer