Konstsamfundet

Konstsamfundet är en förening som stödjer följande områden, genom att utdela stipendier och understöd för:

a) bildkonsten ävensom den dramatiska konsten och tonkonsten i Finland;
b) den finlandssvenska kulturen och det svenska språkets ställning i Finland med särskild tonvikt på spridning av information på svenska;
c) ungdomens yrkesutbildning

Konstsamfundet arbetar även främjande för att stimulera kulturdebatten och stöda publikationsverksamhet.

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer