Nyheter

12 maj, 2021
Kommentarer inaktiverade för Queen Silvia Nursing Award ska fira 9 år med talangfulla vårdgivare

Queen Silvia Nursing Award ska fira 9 år med talangfulla vårdgivare

Mellan 1:a september och 1:a november 2021 kommer Queen Silvia Nursing Award ta emot ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med idéer för hur man ska kunna höja livskvaliteten och förbättra den vård som äldre och de som lever med demens får. Detta är nionde året i rad som stipendiet delas ut. Ansökningar kan göras av sjuksköterskor och sjuksköterskeelever i Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Litauen och från University of Washington School of Nursing.

Queen Silvia Nursing Award grundades år 2013 för att uppmuntra Svenska sjuksköterskestudenter att skicka in sina idéer för att höja livskvaliteten och kvaliteten på den vård som äldre och de som lever med demens får.

Sedan dess har stipendiet utvecklats och omfattar nu 5 länder. Det tar nu även emot ansökningar från både sjuksköterskestudenter och färdigutbildade sjuksköterskor. Vinnaren i varje land får ett stipendium värt 6 000 euro och skräddarsydda möjligheter för utbildning och nätverkande med partners som är associerade med programmet. Diplom för de som vinner stipendiet delas traditionellt ut av hennes majestät drottningen vid Queen Silvia Nursing Awards stora ceremoni på kungapalatset i Stockholm varje vår (om pandemin tillåter).

Över 20 vinnare av stipendiet har tillkännagivits över åren. Förra årets vinnare var Lisabet Lindbäck från Sverige, Inka Häkkinen från Finland, Radosław Romanek från Polen, Linda Smit från Tyskland, Karolina Adomavičiūtė från Litauen och Brooke Tamble från University of Washington School of Nursing.

Om Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award tar sig an en av de största utmaningarna världen står inför – en åldrande befolkning och behovet av kvalitativ vård för äldre och demenssjuka. Stipendiet motiverar vårdpersonal att bli innovatörer för vårdens utveckling, samtidigt som det skapar och främjar kompetens inom yrkesmässig vård. Genom att dela ut detta unika stipendium och möjligheter för lärande till sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter öppnar sig nya världar av möjligheter för framtida generationer av sjuksköterskor. Genom att lyfta upp vårdtalanger och deras idéer försöker Queen Silvia Nursing Award höja statusen för yrket.

Queen Silvia Nursing Award görs möjligt av Swedish Care International, Forum For Elderly Care. Den svenska partnergruppen består av organisationer som Johanniterorden, Home Instead Global, Viranova, Attendo, Medicover, GoesArt, Vårdförbundet, Nordnet, Hemsö, Svensk sjuksköterskeförning och Bonnier Healthcare/Netdoktor.se.

Read More
23 december, 2020
Kommentarer inaktiverade för Inka Häkkinen utses till årets Queen Silvia Nursing Award 2020 stipendiat

Inka Häkkinen utses till årets Queen Silvia Nursing Award 2020 stipendiat

I år tilldelas 36-åriga Inka Häkkinen från Kotka Queen Silvia Nursing Award för videochat-tjänsten FinnHELP som riktar sig till psykiskt utmattade vårdpersonal och sjuksköterskor i Finland. Den virtuella tjänsten har sedan sin början i maj 2020 redan hunnit ge stöd till över 70 användare.

Inka Häkkinen, vinnare av Queen Silvia Nursing Award 2020

Juryns motivering:

”Inkas redan utvecklade lösning förebygger utmattning och depression bland verksamma sjuksköterskor. Lösningen som idag möjliggörs av en stor mängd volontära drivkrafter har stor utvecklingspotential och flexibilitet med hjälp av långsiktig investering. Under en pandemi lik COVID-19, behöver vi värna speciellt om våra sjukskötersketalanger och erbjuda dem stöd i alla dess möjliga former framåt.”

Inka Häkkinen är till vardags praktiserande sjuksköterska på Kymmenedalens centralsjukhus i Kotka, men har på sidan om arbetet utvecklat den personliga videochat-tjänsten FinnHELP med stöd av teamet på FinnEM ry och ett antal delinvesteringar från aktörer inom den finska vården. Utöver den virtuella tjänsten som fortfarande är i utvecklingsstadiet ligger i planerna framåt också ett gemensamt forskningsarbete tillsammans med Arbetshälsoinstitutet. Arbetet omfattar framtagandet av en hållbar mix av stödprocesser, som yrkesverksamma inom vården kan ta till stöd för att fortsatt orka arbeta trots pandemins utsträckning.

Om stipendiet

Stipendiet som delas ut årligen med syftet att motivera sjukskötersketalanger att bli innovatörer inom vårdutveckling omfattar 6000 euro, samt ett skräddarsytt praktikprogram inom vård- och omsorgssektorn hos årets partners.

Tidigare år har stipendiet enbart varit möjligt att söka för sjuksköterskestudenter som presenterat en idé anpassad för personer inom äldreomsorgen, företrädelsevis med en demenssjukdom, men i år har även legitimerade sjuksköterskor uppmärksammats och bjudits in – detta i samband med att temat i år även uppdaterats till COVID-19 i vårdmiljöer.

Om initiativtagarna

Stipendiet har grundats av Swedish Care International och Forum for Elderly Care 2012 och har möjliggjorts i Sverige 2020 genom ett nätverk av nationella och internationella partnerskap med Konstsamfundet, Attendo, Nordnet, Elisa, Muistiliitto, Bonnier Healthcare / Netlääkäri, Oriflame, Color4Care och Puls & Träning.

Swedish Care International är en internationell aktör som utvecklar, paketerar och exporterar kunskap inom svensk äldre- och demensvård, medan Forum for Elderly Care arbetar aktivt med att främja utvecklingen av svensk äldre- och demensvård.

För mer information

Petra Tegman, VD, Swedish Care International

petra.tegman@sci.sewww.queensilvianursingaward.com | www.sci.se

Read More
26 oktober, 2020
Kommentarer inaktiverade för Bonnier Healthcare nu en del av Queen Silvia Nursing Award Sverige och Finland – copy

Bonnier Healthcare nu en del av Queen Silvia Nursing Award Sverige och Finland – copy

Bonnier Healthcare – Nordens ledande patientnätverk – går samman med Queen Silvia Nursing Award Sverige och Finland 2020. Bonnier Healthcare är specialiserade på digitalt lärande (e-learning) till olika yrkesgrupper inom vård, skola, omsorg och näringsliv i Skandinavien. Med Östersjöregionen som hemmamarknad och en omsättning på cirka 300 MSEK, ingår Bonnier Healthcare i koncernen Bonnier AB som driver 175 bolag i hela 15 länder:

 • Bonnier Academy, Bonnier Pharma Insights, Medibas och Netdoktor i Sverige
 • Netlääkäri.fi i Finland
 • Dagens Medicin och Netdoktor.dk i Danmark
 • Dagens Medisin och Norks Helseinformatikk i Norge
 • Meditsiiniuudised och Terviseuudised i Estland

Deras verksamheter sträcker sig även till Polen, Tyskland och Slovenien.

Fredrik Andersson, VD på Bonnier Healthcare.

”Bonnier Healthcare är dedikerade till att förbättra vården med patienten i centrum genom att erbjuda evidensbaserade informationstjänster för alla parter inom vård och life science. Vi har bred kompetens med ledande experter inom digitalisering, datavisualisering & analys, marknad, media & PR, pedagogik och vård för både patienter och vårdgivare. Tillsammans skapar vi en bättre vård, tillsammans gör vi skillnad” säger Fredrik Andersson, VD för Bonnier Healthcare.

Fredrik fortsätter, ”Under det kommande året gör vi en större satsning på Bonnier Healthcare där fokus kommer att ligga framförallt på demensdiagnosen Alzheimers, i ett försök att förbättra hela vårdkedjan för patienten. Våra resurser kommer att tillgängliggöras för flera parter inom vården med syftet att låta fler ta del av högkvalitativt innehåll, digital utbildning och andra viktiga resurser, som i sin tur kan leda till en ökad livskvalité för någon som lever med en demensdiagnos.”

Som ett digitalt bolag i framkant uppmärksammar Bonnier Healthcare gärna initiativ som för den svenska vårdens utveckling framåt. När en idé har utvecklats till en innovation är den ofta skapad ur händerna på någon som lever med en utmaning i verkliga livet. Bonnier Healthcare är därför oerhört stolta över att samarbeta med Queen Silvia Nursing Award och hoppas kunna bidra till att hitta framtidens banbrytande innovationer som just nu bara väntar på att bli upptäckta.

”Vi är glada att inleda ett samarbete med Bonnier Healthcare. Det finns starka synergier bakom Netdoktor.se och Netlääkäri.fi med Queen Silvia Nursing Award. Att göra den digitala hälsovården mer tillgänglig för patienter och deras anhöriga, inte minst för personer som lever med en demensdiagnos gör stor skillnad. Jag har under mina år som sjuksköterska upptäckt att det är oerhört viktigt att vården och omgivningen anpassas för att möta varje patient på personnivå” säger Petra Tegman, VD för Swedish Care International.

Personcentrerad vård är också en av grundstenarna bakom initiativet Queen Silvia Nursing Awards, där delad kunskap är den bästa vägen till att öka livskvaliteten för dem som behöver vård i vardagen. Framförallt under COVID-19 då vården har ställts på sin spets och allt större patientgrupper kräver omhändertagande.

QUEEN SILVIA NURSING AWARD

Queen Silvia Nursing Award lyfter en av våra största framtida globala utmaningar –en åldrande befolkning och behovet av äldre- och demensomsorg av högsta kvalitet. Stipendiet motiverar sjuksköterskor att bli innovatörer inom vårdutvecklingen, samtidigt som det bygger och främjar kompetens inom professionell omvårdnad.

Queen Silvia Nursing Award grundades 2013 som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia för att uppmärksamma hennes långvariga arbete och stöd för äldre- och demensvård.

COVID-19 FOKUS

Queen Silvia Nursing Award tar emot ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter från Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Litauen och Amerika (via University of Washington School of Nursing).

Årets upplaga av Queen Silvia Nursing Award fokuserar på COVID-19 vårdmiljöer. Alla sjuksköterskor som är intresserade av att ansöka om stipendiet på 60 000 kronor måste skicka in en idé eller en lösning som kan förbättra vårdresponsen inom ramen för arbetet kring COVID-19-vård. Det är särskilt meriterande om idén eller lösningen gynnar vården och livskvaliteten för äldre eller personer som lever med demens.

Genom ett nätverk av nationella och lokala samarbeten har Queen Silvia Nursing Award utsett över 20 nationella stipendiater och fått tusentals ansökningar som belyser behovet av professionell omvårdnadskompetens inom äldreomsorg. GoesArt ansluter sig till andra partners för Queen Silvia Nursing Award Sverige så som Johanniterorden i Sverige, Home Instead, Attendo, Medicover, Nordnet, Vårdväskan, Color4Car, Oriflame, Bonliva, Svensk Sjuksköterskeförening, Hemsö, Puls & Träning och Proxident.

Read More
22 oktober, 2020
Kommentarer inaktiverade för Finska Minnesförbundet stödjer Queen Silvia Nursing Award Finland

Finska Minnesförbundet stödjer Queen Silvia Nursing Award Finland

Finska Minnesförbundet stödjer den finska upplagan av Queen Silvia Nursing Awards under 2020 – 2021. Förbundet grundades 1988 med målet att erbjuda hjälp och assistans för personer med minnessjukdomar och deras närstående.

Minnesförbundet består av två nationella kontor och 43 lokala föreningar över hela Finland med fler än 14 500 medlemmar. På nationell nivå arbetar föreningen med följande mål:

 • Förbättra livskvalitén för personer som lever med en demenssjukdom och deras närstående.
 • Belysa de juridiska, ekonomiska och sociala rättigheterna som personer med en demenssjukdom har.
 • Utveckla olika stödfunktioner som personer med en demenssjukdom (som Alzheimers) och deras närstående kan behöva.
 • Utbilda professionella inom sjukvårdssektorn.
 • Påverka till förbättring av attityder mot personer som lever med en demenssjukdom.
 • Påverka den politiska debatten kring demens.

Katariina Suomu, Verksamhetschef för Minnesförbundet, säger; ”Jag är väldigt stolt att Minnesförbundet har valt att stödja Queen Silvia Nursing Awards program i Finland. Genom att uppmärksamma stipendiet får vi möjlighet att tala om vikten av sjuksköterskor och nya idéer relaterat till äldreomsorgen och demensvården. De nordiska länderna är välkända för sitt välfärdssystem och sin höga kvalitet på vården, men det finns alltid en möjlighet att bli ännu bättre. Äldre, och personer med en demenssjukdom, ses allt för ofta som en börda i samhällsdiskussioner. Vi borde välja att se på våra äldre som en viktig och utmanande utmaning istället.”

Petra Tegman, VD på Swedish Care International tillägger; ”Att få ta del av den kunskap, expertis och det nätverk som föreningar likt Minnesförbundet har är oerhört viktigt i våra ambitioner att nå vår vision inom Queen Silvia Nursing Award – att uppmuntra duktiga sjuksköterskor att söka sig till en framtida karriär inom äldreomsorg och demensvård. Minnesförbundet i Finland har i mer än 30 år genom sina lokalföreningar hjälpt den finska befolkningen med värdefull kunskap och volontärverksamhet samtidigt som de arbetar för att påverka och informera politiker. Att arbeta med Katariina och hennes team är en fantastisk möjlighet för Queen Silvia Nursing Award för att driva en mer öppen dialog om kognitiva sjukdomar och behovet av sjuksköterskekunskap inom detta område något som visat sig extra viktigt under pandemin.”

Om Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award belyser en av de största utmaningarna relaterat till vår belyser en av de största utmaningarna inom vår globala framtid – den åldrande befolkningen och behovet av kompetens inom äldre och demensvården. Stipendiet motiverar sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter att bli innovatörer för utveckling av sjukvården samtidigt som de förbättrar sin kunskap inom professionen.

Stipendiet grundades 2013 som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia tack vare hennes långvariga engagemang för att utveckla och förbättra vården av äldre och personer med demenssjukdomar.

Finland har genom åren uppmärksammat flera talangfulla sjuksköterskor genom Queen Silva Nursing Award sedan 2014. Vinnare har bland annat varit Janina Viitasaari från Metropolia University (2019) och Maiju Björqkvist från Vaasa University (2018).

2020 COVID-19 fokus

Queen Silvia Nursing Award accepterar ansökningar från sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter från Sverige, Finland, Polen, Tyskland. Litauen och USA via Universitet Washington School of Nursing.

2020 års upplaga av Queen Silva Nursing Award fokuserar på COVID-19 inom sjukvården. Alla sjuksköterskor som är intresserade av att ansöka om stipendiet på 6000 € måste bidraga med en ide eller lösning som gynnar vården av personer med COVID-19. Extra meriterande är om det ansökande bidraget leder till förbättring av vården och därmed livskvalitén hos äldre och personer med demenssjukdom.

Genom ett nätverk av nationella och lokala sponsorer har Queen Silvia Nursing Award delat ut fler än 20 stipendier och tagit emot över tusen ansökningar som alla belyser behovet av ökad professionell kunskap vid arbetet med äldre patienter.

Minnesförbundet ansluter sig till andra finska sponsorer så som Konstsamfundet, Attendo, Elisa, Nordnet, Oriflame, Color4Care, Puls & Träning och Vårdväskan.

Läs mer om Minnesförbundet: www.muistiliitto.fi

Läs mer om ansökningsprocessen: www.queensilvianursingaward.fi

Read More
1 september, 2020
Kommentarer inaktiverade för Queen Silvia’s Nursing Scholarship Opens Today

Queen Silvia’s Nursing Scholarship Opens Today

Between September 1 and November 6, nurses and nursing students are invited to submit their ideas and solutions focused on improvements in COVID-19 care to receive the international Queen Silvia Nursing Award. The scholarship is open to all nursing students and nurses in Sweden, Finland, Poland, Germany and Lithuania. The winner in each country receives a Euro 6000 scholarship and a tailor-made internship with partners associated with the program. Special merit will be given to submissions that benefit the quality of life and care of older persons and people living with dementia.

Diplomas for the scholarship winners are traditionally presented by Her Majesty Queen Silvia of Sweden at the Queen Silvia Nursing Award Grand Ceremony at the Royal Palace in Stockholm every spring.

COVID-19 theme

COVID-19 care in healthcare environments has been designated as this year’s theme for the Queen Silvia Nursing Award. With 2020 designated by the World Health Organization (WHO) as the ”Year of the Nurse and Midwife,” there has been prominent focus on nurses during the ongoing coronavirus pandemic.

Petra Tegman, a dementia and palliative care nurse and CEO of Swedish Care International which is a founding partner of the Queen Silvia Nursing Award, says ”Nurses have always played a critical role as the main liaisons between patients, their loved ones, and care teams. But throughout the COVID-19 crisis, we have had to add quick thinking and effective solutions to provide good patient care. Because of these unique circumstances, nurses are in a compelling position to see opportunities for improvements in the processes, products and services related to care. Along with our partners, we recalibrated the focus of this year’s Queen Silvia Nursing Award to highlight the voices and experiences of nurses and nursing students in light of our global fight against COVID-19. Our ambition is to share their valuable ideas and solutions so we may improve our global response against the coronavirus.”    

“Unfortunately, coronavirus has also impacted elderly populations around the world. Many vulnerable older people, their loved ones, as well as care teams have really suffered from the virus. This is why we will give extra merit to any Queen Silvia Nursing Award submission that can benefit the quality of care for older people and people living with a dementia diagnosis.” 

Support of Her Majesty Queen Silvia of Sweden

The Queen Silvia Nursing Award was established in 2013 as a gift to Her Majesty Queen Silvia of Sweden on her birthday. Scholars continue to be announced annually on Her Majesty’s birthday on the 23rd of December.

Her Majesty Queen Silvia of Sweden has a long-standing association with, and support of, dementia and elderly care since the 1990s when her late mother was diagnosed with dementia. Her Majesty has lent her name and support to a number of Swedish initiatives including her foundation Stiftelsen Silviahemmet which provides dementia care training and certification programs; Dementia Forum X – a biennial global summit on dementia taking place in Royal Palace of Stockholm; as well as SilviaBo – an innovative housing project which provides safe and affordable homes for couples where one person has a cognitive impairment.  In recognition of Her Majesty’s dedication to the elderly and dementia care sphere, The Queen was named an Honorary Ambassador of Alzheimer’s Disease International in December 2018.

About the Queen Silvia Nursing Award

The Queen Silvia Nursing Award addresses one of the greatest challenges of our shared global future – population ageing and the need for quality elderly and dementia nursing. The scholarship motivates nursing talent to become innovators for healthcare development while building and promoting competence in professional nursing. By offering this unprecedented scholarship and learning opportunities for nurses, new realms of possibilities become available for future generations of nurses. By lifting nursing talent and their ideas, the project aims to increase the status of nursing as a profession. The Queen Silvia Nursing Award is made possible by Swedish Care International, Forum For Elderly Care and Main Country Partners Konstsamfundet and Attendo of Finland, Medicover Foundation of Poland, St. Anna-Stift Kroge of Germany and Addere Care of Lithuania.

Read more and apply here.

Read More
5 april, 2019
Kommentarer inaktiverade för Award ceremony at the Royal Palace in Stockholm

Award ceremony at the Royal Palace in Stockholm

On April 2, 2019, the 5th annual  Queen Silvia Nursing Award (QSNA) Ceremony was held at the Royal Palace of Stockholm. Our scholars for this year – Sara Nyström, Maiju Björkqvist, Paulina Pergoł, and Annette Löser – received their stipends from HM Queen Silvia of Sweden. The event was graced with the presence of many distinguished guests and was a platform for important conversations around the topic of care and nursing. Below is a quick recap of the ceremony.

Photo: Yanan Li

The ceremony was initiated with the arrival of HM Queen Silvia. The first address of the day was given by our CEO Dr. Karin Lind-Mörnesten who talked about the history of QSNA. The scholarship was established in Sweden in 2013 as a gift to Her Majesty Queen Silvia. Its purpose is to contribute to meeting one of the greatest future challenges by promoting competence and new ideas related to the good and sustainable care of the elderly and people with dementia all over the world.

Following the introduction, Paola Barbarino, CEO of Alzheimer’s Disease International shared her appreciation for QSNA in supporting talent and innovation in the field of nursing. She delivered an inspirational lecture about the need to “have more voice, movement and the need for the (dementia) disease to be taken seriously”.  Paola shared some examples of good dementia care from all around the world mentioned in ADI’s new report “World Alzheimer Report 2019 Attitudes around dementia”, much in line with the theme of the day.

Photos: Yanan Li

Paola’s lecture was followed by the keynote address from HM Queen Silvia. Her Majesty talked about the need to put a greater focus on caregiving and nursing to address the growing challenges of dementia. She congratulated the scholars and ended her speech with words of appreciation for the immense amount of dedication and love that nurses put into their job.

Photos: Yanan Li

After the keynote address, the scholars received their awards from Her Majesty. Each scholar was invited on stage to talk about their winning ideas. Sara Nyström, the Swedish scholar, began by explaining her solution of foot-warming slippers to address the risk of falling in the elderly due to reduced blood pressure. Maiju Björkqvist from Finland talked about her idea of a room filled with every day, safe items that people with dementia can access, move, and touch freely. This would create possibilities for people with dementia to enjoy safe, secure and pleasant daily activities. Paulina Pergoł of Poland shared her idea of writing “letters to a friend”, an intergenerational befriending experience designed to address the problem of loneliness and isolation in the elderly. Finally, Annette Löser from Germany described her idea of an easy-to-use under-the-bed, pull-out garbage bag holder that would help nurses remove soiled items quickly and hygienically to prevent further contamination.

 

 

Photos: Yanan Li

Each scholar was also presented with gift bags from Vårdväskan and prize checks from QSNA’s partners Nordnet (in Sweden and Finland), Medicover (in Poland) and St Anna-Stift (in Germany) in order to help them in the development of their ideas and in their nursing careers.

Her Majesty was invited on stage for one final address before the end of the ceremony. She shared the story of Dagny Carlsson, a Swedish centenarian blogger whose cheeky humor and zest for life continues to inspire many. Dagny’s example serves as an archetype of the happy and healthy elderly that all societies envision and should work towards through improving their care for the elderly.

Photo: Yanan Li

The ceremony was concluded with a mingling session between the attendees, partners, the scholarship finalist, the scholars, and Her Majesty.  We wish our scholars all the best in their journey and look forward to seeing many innovative ideas in the years to come

Read More
13 februari, 2019
Kommentarer inaktiverade för Maiju Björkqvist

Maiju Björkqvist

Hei kaikki,

Vuosi 2019 on polkaistu käyntiin ja olen päässyt jo hieman sisäistämään tätä hienoa kunniaa toimia vuoden Queen Silvia Nursing Awardin Suomen stipendiaattina. Tammikuun lopulla tein ensimmäisen matkan Helsinkiin Folkhälsanin Senior Husetin tiloihin, jossa yhdessä projektikoordinaatti Dora Sarpanevan kanssa suunnittelimme tulevaa stipendiaattivuottani sekä harjoitteluita, joita stipendi minulle mahdollistaa. Pääsin myös tutustumaan Seniorhusetin tiloihin Kira Exell-Paakin opastuksella sekä kuulemaan Folkhälsan Välfärdetin laajasta toiminnasta. Puitteet Seniorhusetissa olivat mahtavat.

Saimme suunniteltua tulevaa vuotta jo hyvälle mallille. Stipendin useat yhteistyökumppanit tulevat takaamaan minulle unohtumattoman stipendiaattivuoden. Olimme yhteydessä yhteistyökumppaneihin ja saimmekin nopeasti vastauksia koskien tulevan vuoden tapahtumia. Pääsen osallistumaan Sairaanhoitajapäiville Sairaanhoitaja-liiton kanssa. Minut siis tulee löytämään heidän pisteeltään Messukeskuksessa maaliskuun 21. sekä 22.päivä. Toukokuussa pääsen tutustumaan lähemmin Folkhälsanin toimintaan niin pääkaupunkiseudulla, kuin täällä Pohjanmaalla, missä asun. Kesäkuussa luvassa on harjoittelu Hugo ja Maria Winbergs stiftelsenin vieraana. Syksyllä on luvassa kouluvierailuja sekä tutustuminen uuteen Helsingin lastensairaalaan yhdessä Sjuksköterskeföreningenin kanssa. Syksyllä myös pääsen osallistumaan QSNA:n alumni network tapaamiseen.

Helmikuun 5.päivä sain kunnian vierailla Helsingissä Ruotsin suurlähetystössä kertomassa ideastani arvovaltaiselle yleisölle. Saavuimme paikalle yhdessä Doran sekä Ruotsin koordinaattori Cornelia Gripin kanssa jo hyvissä ajoin ennen vieraiden saapumista. Saimme rauhassa ihastella valtavan kaunista suurlähetystöä ja sain valmistautua puheeseeni.

Seremoniassa paikalla olivat stipendin suojelija, eduskunnan puhemies Paula Risikko sekä Ruotsin suurlähettiläs Anders Ahnlid, stipendin yhteistyökumppaneiden edustajia, kouluni Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori, vanhempani sekä muita kutsuvieraita. Jännitys oli käsin kosketeltavissa ennen astumistani puhujan paikalle. Helpottavaa oli se, että sain tavata vieraat jo ennen tilaisuuden virallista alkamista. Suurin jännityksen aiheeni oli puheen pitäminen englanniksi. Onnekseni sain puheeseeni apua Nordnetin Suvi Tuppuraiselta ja hänen vinkkiensä avulla puheen jäsentely ja tärkeiden asioiden huomioon ottaminen oli helppoa. Tunnelma seremoniassa oli hyvin lämminhenkinen ja rento, mikä myös helpotti ramppikuumettani. Hienoa oli myös tavata SCI:n ja QSNA:n edustajia Ruotsista. Jännittävää oli ymmärrettävästi tavata arvovaltaisia vieraita, mutta kuinka hienoa oli myös huomata kuinka valloittavia ja helposti lähestyttäviä persoonia he olivat. Seremonian lopuksi ihastuttava Ruotsin suurlähettiläs Anders Ahnlid esitteli meille suurlähetystöä ja kertoi mielenkiintoisia tarinoita, joita jokaisen huoneen taakse kätkeytyy. Jokainen huone oli sisustettu eri aikakauden mukaisesti. Taide oli kaunista ja sain paljon uutta tietoa historiasta koskien Suomen ja Ruotsin välisiä suhteita.

Seremonian jälkeen oloni oli hyvin helpottunut, onnellinen sekä kiitollinen. Sain hyvää harjoitusta puheen pitoon, pitäen silmällä huhtikuussa tapahtuvaa palkintoseremoniaa Tukholmassa, jossa saan kunnian tavata hänen majesteettinsa Kuningatar Silvian sekä myös muiden maiden stipendiaatit.

Ihanaa alkanutta vuotta jokaiselle ja tervetuloa seuraamaan stipendiaattivuottani.

Read More
6 februari, 2019
Kommentarer inaktiverade för Queen Silvia Nursing Award Finland

Queen Silvia Nursing Award Finland

Den 5 februari uppmärksammades årets mottagare av Queen Silvia Nursing Award, Maiju Björkqvist, tillsammans med sitt lärosäte Vaasa University of Applied Sciences under en ceremoni på Sveriges Ambassad i Helsingfors.

 Stockholm 19.02.06

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium som årligen tilldelas en sjukskötarstudent som bidragit med en idé som har potential att förbättra vård och omsorg av äldre. Maijus idé ”Rum för minnesjuka” är en idé hon kom på under sin praktik inom gerontologi.

”Så härligt det vore för personen med demenssjukdom att hitta en dörr som inte är låst, där man kunde kliva in och sysselsätta sig med prylar av säkert material. Min idé är alltså ett rum på enheter för personer med demenssjukdom som är fyllt med vardagliga och säkra prylar som får flyttas och organiseras. På detta sätt kan man trygga aktiviteter och angenäma sysselsättningar dagligen utifrån personens villkor.” – Maiju Björkqvist

Stipendiet möjliggörs av samarbetspartners, dessa partners bidrar ekonomiskt och med sin kunskap och verksamhet till stipendiatens internship. Förutom partners har Queen Silvia Nursing Award Finland stöd från Talman Paula Risikko som agerar patron för stipendiet i Finland.  Under sitt framförande på ceremonin berättade Risikko om den åldrande befolkningen och hur viktigt det är att arbeta tillsammans och utbyta kompetens med varandra.

Risikko berättar under sitt tal att hon själv arbetat som lärare inom vård och omsorg tidigare och poängterade hur viktig värdegrunden som lärarna lär ut till sina studenter är för respekten och kvalitén för andras liv. Under sitt tal uppmärksammades även Vaasa University of Applied Sciences, där Maiju Björkqvist studerar.

“Jag vill gratulera Vaasa University of Applied Sciences och er student Maiju Björkqvist som i år mottar Queen Silvia Nursing Award. Ni måste vara mycket stolta över Maiju och ni ska också vara stolta över ert eget arbete. Ni stödjer den professionella utvecklingen hos sjuksköterskor, den som vill utveckla sitt eget arbete och den som vill höja kvalitén av vården.” – Talman Paula Risikko (Citatet är översatt från engelska)

Stipendiet har grundats av Forum for Elderly Care & Swedish Care International (SCI) och möjliggjorts av samarbete med: Elisa, Essity, Hugo och Maria Winbergs stiftelse, Nordnet, Sairaanhoitajaliitto, Sjuksköterskeföreningen i Finland, Konstsamfundet, People2Join, Color4Care, Stiftelsen Silviahemmet och Folkhälsan Välfärd som är huvudpartner i Finland.


r mer information kontakta:
Dora Sarpaneva, Projektkoordinator Queen Silvia Nursing Award Finland
Mail: dora.sarpaneva@folkhalsan.fi

Från vänster: Tauno Kekäle, Paula Risikko, Maiju Björkqvist, Ambassadör Anders Ahnlid och Karin Lind-Mörnesten
Foto: Sveriges Ambassad i Finland

Read More
23 december, 2018
Kommentarer inaktiverade för MAIJU BJÖRKQVIST TILLDELAS QUEEN SILVIA NURSING AWARD I FINLAND 2018

MAIJU BJÖRKQVIST TILLDELAS QUEEN SILVIA NURSING AWARD I FINLAND 2018

I år tilldelas 28-åriga Maiju Björkqvist från Vaasan Ammattikorkeakoulu Queen Silvia Nursing Award för sin idé om ett sysselsättningsrum för personer med minnessjukdom. Hennes idé handlar om att införa ett aktivitetsrum på vårdenheter för personer med minnessjukdom för att motverka inaktivitet, rastlöshet och en känsla av begränsning.

Juryn utsåg Maiju till årets stipendiat med följande motivering:

Juryn vill med sitt val uppmuntra till kreativa idéer och förändringar i arbetssätt. Denna idé är i all sin enkelhet en värdig efterföljare till de tekniska lösningar som lyfts fram under gångna år för att utveckla äldre- och demensvården. Maijus idé stöder på ett respektfullt sätt självbestämmanderätten och rätten till sysselsättning hos personer med minnessjukdom. Juryns bedömning är att Maiju och hennes idé grundar sig i positiv psykologi och personcentrering”

Maiju Björkqvist går tredje året på sjukskötarprogrammet och kommer under våren 2019 att motta en utmärkelse från Hennes Majestät Drottning Silvia tillsammans med stipendiater från Sverige, Polen och Tyskland.Stipendiet omfattar 6000 € samt deltagande i ett internship inom vård- och omsorgssektorn hos finska och internationella partners. Stipendiet delas årligen ut till en student som bidrar med en idé som kan förbättra vård och omsorg av äldre.

Stipendiet har grundats av Swedish Care International & Forum for Elderly Care och har möjliggjort genom samarbete med Folkhälsan Välfärd som är huvudpartner i Finland, samt samarbete med och stöd av: Hugo & Maria Winbergs stiftelse, Konstsamfundet, Color4care, Elisa, Essity, Nordnet, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf samt Sairaanhoitajaliitto.

Om stipendiet
Queen Silvia Nursing Award grundades 2013 av Swedish Care International. Stipendiet erbjuds idag i ytterligare tre länder: Sverige, Polen och Tyskland. I Finland har stipendiet funnits sedan 2014 och varje år ansöker sjukskötarstudenter runtom i landet med idéer som kan förbättra och utveckla äldre- och demensvården.

För mer information kontakta:

Dora Sarpaneva, +358 44-488 3044
dora.sarpaneva@folkhalsan.fi 

Read More
16 november, 2018
Kommentarer inaktiverade för ANSÖKAN FÖR QUEEN SILVIA NURSING AWARD 2018 FÖRLÄNGS!

ANSÖKAN FÖR QUEEN SILVIA NURSING AWARD 2018 FÖRLÄNGS!

Vi förlänger nu årets ansökningsperiod till den 25 november! Detta betyder att du fortfarande kan ansöka till stipendiet! Ansök med en idé (eller flera) som kan förbättra vården av äldre genom att klicka på ”Ansök” här på hemsidan och följ instruktionerna.

Read More

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer