Nyheter

6 november, 2018
Kommentarer inaktiverade för FYRA FRÅGOR MED FANNY ENSTRÖM, PROJEKTDIREKTÖR

FYRA FRÅGOR MED FANNY ENSTRÖM, PROJEKTDIREKTÖR

Vilket värde har stipendiet för mig som sjuksköterskestudent?

Som stipendiat erhåller du en prissumma på 50 000 kronor, ett internship och medlemskap i vårt alumni nätverk.

Du kommer under ditt år få möjligheter att träffa spännande organisationer och personer som på många sätt kommer hjälpa dig att utveckla dina kunskaper, ditt kontaktnät och möjligheter för framtiden.

Som medlem i vårt alumni nätverk kommer du ha möjlighet att delta under nätverksevents i flera olika länder, ha tillgång till karriärcoachning samt kunna nätverka med sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter från flera länder.

Hur utformas internshipet? 

Vi börjar med att samtala kring vad stipendiaten är extra intresserad av och skulle vilja uppleva och utveckla. Vi tittar även på hur stipendiatens schema och livssituation ser ut, så vi kan anpassa aktiviteterna inom internshipet så det fungerar på bästa sätt runt stipendiatens övriga åtaganden så som sina sjuksköterskestudier.

Projektteamet som arbetar med stipendiet hjälper dig som stipendiat med allt som behövs för att genomföra ditt internship, så som att boka resor och boende, planera aktiviteter och svara på dina frågor eller funderingar.

Vilken slags idé kan man ansöka med?

Låt kreativiteten flöda! Det viktiga är att din idé på något sätt förbättrar livet för och vården av äldre eller personer med demenssjukdom. Kanske har du uppmärksammat något problem under en praktik? Eller när du arbetat i vården? Fundera på saker som du skulle vilja förbättra, och hur det skulle kunna genomföras.

Är det något särskilt man borde tänka på gällande sin idé?

Tänk på att lösningar och idéer inte behöver vara stort och avancerat. Det viktiga är att din idé bemöter ett uppmärksammat problem på ett genomförbart sätt. Kom ihåg att du även kan utveckla redan existerande koncept till en ny nivå, innovation behöver inte alltid handla om att komma på helt nya, oprövade idéer.

Read More
25 april, 2018
Kommentarer inaktiverade för H.M. DROTTNING SILVIA DELADE UT QUEEN SILVIA NURSING AWARD

H.M. DROTTNING SILVIA DELADE UT QUEEN SILVIA NURSING AWARD

Tre sjuksköterskestudenter fick ta emot Queen Silvia Nursing Award under en ceremoni på Kungliga Slottet i Stockholm den 19 April. Det är femte året i rad som stipendiet delas ut till sjuksköterskestudenter som bidragit med idéer kring en förbättrad vår och omsorg av äldre.

I år tilldelas stipendiet Katri Sajama från Tammerfors Yrkeshögskola i Finland, Rebecca Eriksson från Röda Korsets Högskola i Sverige, Aldona Reczek-Chachulska från Pomeranian Medical University in Szczecin i Polen och Berit Ehmann från Evangelische Fachschule für Altenpflege i Tyskland,

Under ceremonin fick stipendiaterna tillfälle att presentera sig själva och sin idé som de sökte stipendiet med. Som stipendiater får de ett individuellt anpassat internship och 6 000 €. Under ceremonin fick de motta sin utmärkelse av H.M Drottningen som även talade om den utmaning som vi alla står inför när det gäller demensvård i världen och hur långt en sjukskötarutbildning kan en i livet. På ceremonin närvarade även talman Paula Risikko som är stipendiets beskyddare i Finland.

Årets Finska stipendiat, Katri Sajama får stipendiet för sin idé om en ”smart dörr”, juryn gav följande motivering för sitt val:

”Katris idé förenar empati och teknologi, och påvisar en innovativ och genomförbar lösning”

Sajama och studerar första året till sjukskötare och har sedan tidigare även en utbildning inom metallsmide och hälsoteknik.

Foton: Yanan Li

 

 

Read More
6 mars, 2018
Kommentarer inaktiverade för ÅRETS MOTTAGARE AV QUEEN SILVIA NURSING AWARD, KATRI SAJAMA FRÅN TAMMERFORS YRKESHÖGSKOLA, UPPMÄRKSAMMAS FÖR SIN IDÉ “EN VÄNLIG DÖRRVAKT”

ÅRETS MOTTAGARE AV QUEEN SILVIA NURSING AWARD, KATRI SAJAMA FRÅN TAMMERFORS YRKESHÖGSKOLA, UPPMÄRKSAMMAS FÖR SIN IDÉ “EN VÄNLIG DÖRRVAKT”

Den 6 mars uppmärksammades årets mottagare av Queen Silvia Nursing Award Katri Sajama tillsammans med sitt lärosäte Tammerfors Yrkeshögskola under en ceremoni på Sveriges Ambassad i Helsingfors.

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium som årligen tilldelas en sjukskötarstudent som bidragit med en idé som har potential att förbättra vård och omsorg av äldre. Katris idé är att skapa en ”talande dörrvakt” som aktiveras då ett dörrhandtag vidrörs för att påminna eller lugna äldre och personer med minnessjukdomar. Rösten kan exempelvis tillhöra en anhörig och komma med förinspelade uppmaningar och påminnelser.

Katri Sajama som kom på denna idé studerar första året på sjukskötarutbildningen på Tammerfors yrkeshögskola. Hon är den fjärde Queen Silvia Nursing Award stipendiaten i Finland, och den andre utav dessa som studerar på Tammerfors Yrkeshögskola.

Katri utsågs av en juryn till årets stipendiat i december med följande motivering:

”Katris idé förenar empati och teknologi, och påvisar en innovativ och genomförbar lösning.”

Förutom ett stipendium på 6000 euro inkluderar Queen Silvia Nursing Award även ett praktikprogram hos samarbetspartners i såväl Finland som utomlands.

 

Foto: Sveriges Ambassad

Read More
23 december, 2017
Kommentarer inaktiverade för Katri Sajama Tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2017

Katri Sajama Tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2017

Katri Sajama tilldelas Queen Silvia Nursing Award Finland 2017. Juryn konstaterade i sitt val att Katri’s idé om en “Vänlig dörrvakt” förenar empati och teknologi på ett innovativt sätt. Den talande dörrvakten aktiveras av att dörrhandtaget på ytterdörren till bostaden rörs och med en bekant, exempelvis närståendes, röst lugnar och påminner den äldre om att exempelvis inte gå ut mitt i natten.

Katri studerar första året vid Tampereen Ammattikorkeakoulu:s flerforms-utbildning till sjukskötare. Hon är utbildad metallsmed vilket hon kompletterat med en andra stadiets delexamen i välfärdsteknologi. Själv beskriver hon sig inte som ett teknikens underbarn utan främst som en person som vill hjälpa andra.

Katri är den fjärde Queen Silvia Nursing Award stipendiaten i Finland och den andra som studerar vid Tampereen Ammattikorkeakoulu. Förutom ett stipendium på 6000 € tilldelas hon en individanpassad praktik som innebär att Katri har möjlighet att bekanta sig med Queen Silvia Nursing Awards partners verksamheter såväl i Finland som i Sverige, Polen och Tyskland som är de övriga länderna där stipendiet ordnas.

Stipendiet har grundats av Forum for Elderly Care & Swedish Care International (SCI) och möjliggjorts av samarbete med: Elisa, Essity, Hugo och Maria Winbergs stiftelse, Nordnet, Sairaanhoitajaliitto, Sjuksköterskeföreningen i Finland, Sopimusvuori, Stiftelsen Silviahemmet & Folkhälsan Välfärd som är huvudpartner i Finland.

För mer information kontakta:
Fanny Enström, Project Director Queen Silvia Nursing Award, Swedish Care International
Mail: fanny.enstrom@sci.se
Telefon: +46(0) 70 422 55 42

Read More
9 november, 2017
Kommentarer inaktiverade för En intervju med Annika von Schantz, ordförande för Sjuksköterskeföreningen i Finland rf

En intervju med Annika von Schantz, ordförande för Sjuksköterskeföreningen i Finland rf

Berätta om Sjuksköterskeföreningen i Finland, vilka är ni?

Vi är Nordens första förening för sjukskötare, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf, SFF, grundad år 1898. Föreningen är självständig och ideell. Föreningen har en viktig uppgift i att stöda medlemmarnas yrkeskunskap och -utveckling. Det förverkligas bland annat via stipendier för seminarier, kurser etc som kan beviljas medlemmarna samt via våra studiedagar som ordnas en gång per år av någon av våra åtta regionala föreningar. Regionalföreningarna ordnar rekreation och föreläsningar. Våra studerandemedlemmar erbjuder vi gratis medlemskap under studietiden. Vi har en egen medlemstidning, Vård i Fokus, som utkommer fyra gånger om året.

Varför har ni valt att stödja Queen Silvia Nursing Award?

Våra kommande kolleger, studerandena, är viktiga för oss och via QSNA kan vi erbjuda en möjlighet, en ”once in a lifetime”-upplevelse med ny kunskap och nya erfarenheter samt nätverk för den kommande sjukskötaren. Vi är bekymrade över hur vården av minnessjuka patienter är organiserad i Finland, och vi vill medverka till utveckla vården till det bättre.

Vad tror du är viktigt för att nå en framtida förbättrad vård och omsorg av äldre?

Tillräckligt med evidensbaserad kunskap och resurser, förändrade attityder mot vården av äldre, även i samhället, utrymme för sjukskötaren att förverkliga god vård.

Har du några råd till sjuksköterskestudenter idag?

Våga dig in i världen av vård och omsorg av äldre. Utmanande – ja, givande – JA!


Vill du veta mer om sjuksköterskeföreningen i Finland? Besök dem på www.sffi.fi/

Read More
30 oktober, 2017
Kommentarer inaktiverade för Intervju med Thea Kusénius, verksamhetsledare för Hugo och Maria Winbergs stiftelse.

Intervju med Thea Kusénius, verksamhetsledare för Hugo och Maria Winbergs stiftelse.

 

Berätta om er organisation, vilka är ni? 

Vi är en ideell nonprofit organisation med uppgift att bedriva svenskspråkig verksamhet inom äldreomsorgen i Esbo, Finland. Vi bedriver både serviceboende- och vårdhems verksamhet. I vår verksamhet värnar vi om livskvalitet, meningsfullhet och trygghet. Vi utgår från professionalitet, respekt och resiliens. Vårt arbetssätt är klientcentrerat och vi ser människan som en helhet, d.v.s. kropp, själ och ande.

Varför har ni valt att stödja Queen Silvia Nursing Award? 

Vi är med i QSNA eftersom vi uppfattar det som viktigt att utveckla vården, servicen och boendeformer speciellt inom äldreomsorgen och demensvården. Vi önskar stöda innovationer samt forsknings- och utvecklingsförslag inom äldre- och demensvården.

Vad tror du är viktigt för att nå en framtida förbättrad vård och omsorg av äldre? 

Att satsa på ett tvärvetenskapligt förhållningssätt inom innovations-, forsknings- och utvecklingsverksamheten uppfattar jag som viktigt i främjandet av vård-, omsorg- och servicesektorn relaterat till äldre personer. Vi behöver kunskap från olika vetenskaper för att svara på framtidens krav och utmaningar inom äldreomsorgen och demensvården. Vi behöver även skapa attraktivitet och öppenhet inom området för att möjliggöra tvärvetenskapliga innovationer. 

Har du några råd till sjuksköterskestudenter idag?

 Studera gärna även andra vetenskapsområdens forsknings- och utvecklingsresultat och inte enbart vård- och omsorgsvetenskap. Studera gärna i olika länder t.ex. under praktiktiden. Ett öppet, nyfiket och kreativt förhållningssätt befrämjar nyskapande och innovationer.

Read More
14 augusti, 2017
Kommentarer inaktiverade för DEN 15 SEPTEMBER ÖPPNAR ANSÖKNINGSPORTALEN TILL QUEEN SILVIA NURSING AWARD, STIPENDIET FÖR SJUKSKÖTARSTUDENTER.

DEN 15 SEPTEMBER ÖPPNAR ANSÖKNINGSPORTALEN TILL QUEEN SILVIA NURSING AWARD, STIPENDIET FÖR SJUKSKÖTARSTUDENTER.

Nu är det snart åter dags för Finlands alla sjukskötarstudenter att visa sina kreativa sidor och skicka in idéer som bidrar till en bättre vård och omsorg av äldre.

Varje år utses utav landets alla sjukskötarstudenter en stipendiat som får motta Queen Silvia Nursing Award från H.M. Drottning Silvia under en ceremoni i Stockholm. Utöver hedersutmärkelsen får stipendiaten även ett stipendium om 6 000 euro  samt möjlighet att delta i ett unikt anpassat internship hos samarbetspartners i såväl Finland som utomlands.

Stipendiet kan sökas av alla i Finland som studerar en sjukskötarutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Man söker stipendiet genom att skriva och skicka in en idé eller innovation som vid realiserande skulle bidra till att skapa en förbättrad vård och omsorg av äldre.

Ansökningsperioden kommer vara öppen från 15 september till mitten av november då toppdeltagarna kommer att få presentera sin idé inför en jury bestående av samarbetspartners till projektet. Den slutgiltiga stipendiaten offentliggörs sedan på H.M. Drottning Silvias födelsedag den 23 december.

Read More
19 april, 2017
Kommentarer inaktiverade för H.M. DROTTNING SILVIA DELADE UT QUEEN SILVIA NURSING AWARD UNDER CEREMONI PÅ KUNGL. SLOTTET

H.M. DROTTNING SILVIA DELADE UT QUEEN SILVIA NURSING AWARD UNDER CEREMONI PÅ KUNGL. SLOTTET

I år tilldelas stipendiet Queen Silvia Nursing Award Michelle Ena från Novia University of Applied Sciences i Finland, Saga Wahltsröm från Mälardalens Högskola i Sverige, samt Natalia Duszeńska från Medical University of Warsaw i Polen.

Juryn utsåg Michelle till årets Finska stipendiat med följande motivering:           

” Michelles idé om hur vitala funktioner kan mätas enkelt skulle främja äldres upplevelse av trygghet, samt ge vårdgivaren underlag till en bättre behandling. Idén är genomtänkt, även utseendet på produkten hade beaktats. Michelle har tagit hänsyn till många aspekter och problem som kunde lösas med hennes idé. Michelle är en god ambassadör för stipendiet och en utmärkt förebild för andra sjukskötarstuderande eftersom hon är intresserad av äldreomsorg och motiverad att utveckla sin professionella kompetens.”

Michelle, 20, från Kronoby i Norra Österbotten studerar till sjuksköterska på yrkeshögskolan Novia. Michelle får den 19 April ta emot en utmärkelse från Hennes Majestät Drottning Silvia under en ceremoni på Kungl. Slottet tillsammans med stipendiaterna från Sverige och Polen.

Queen Silvia Nursing Award delades ut för första gången 2013 i Sverige och delas sedan 2014 även ut i Finland. Stipendiet syftar till att möta en av framtidens största vårdutmaningar genom att tillhandahålla nya idéer och kompetenser inom vård och omsorg av äldre. Målet är att öka statusen för både utbildningen till sjuksköterska liksom yrket i sig.

Stipendiet omfattar 6 000 € samt deltagande i ett specialutformat internship inom vård- och omsorgssektorn hos svenska och internationella partners. Utmärkelsen delas årligen ut till en student som bidrar med en idé som kan förbättra vård och omsorg av äldre. I år genererade stipendiet över 200 idéer från sjuksköterskestudenter runt om hela Sverige. Idéerna har kontinuerligt utvärderats av studenterna själva, och en slutgiltig bedömning gjordes av en jury bestående av partners från vård och omsorg.

Stipendiet har möjliggjorts av samarbetspartners som representerar olika områden inom social- och hälsovårdssektorn samt näringslivet. Huvudpartner till Queen Silvia Nursing Award i Finland är Sopimusvuori Oy som till exempel producerar och utvecklar boendeservice för personer med minnessjukdomar. De övriga samarbetspartners är Folkhälsan Välfärd Ab, Suomen Sairaanhoitajaliitto Ry, Sjuksköterskeföreningen i Finland Rf, Oy SCA Hygiene Products Ab, Nordnet och Viking Line. En digital plattform för ansökningar har utvecklats av People2join.

Read More
12 april, 2017
Kommentarer inaktiverade för Pressinbjudan

Pressinbjudan

H.M. Drottning Silvia delar ut Queen Silvia Nursing Award i Bernadottebiblioteket den 19 April.

Queen Silvia Nursing Award delas ut för fjärde året i rad under en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet. Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium om 50 000 kr samt ett individuellt anpassat internship som årligen tilldelas sjuksköterskestudenter från Sverige, Finland och Polen. I år tilldelas stipendiet Saga Wahltsröm från Mälardalens högskola i Sverige, Michelle Ena från Novia University of Applied Sciences i Finland samt Natalia Duszeńska från Medical University of Warsaw i Polen. Stipendiaterna kommer under ceremonin att tilldelas stipendiebeviset av H.M. Drottningen. Media är välkomna att närvara den 19 april kl 10.00 i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Queen Silvia Nursing Award instiftades med som en gåva till H.M. Drottningen den 23 december 2013 och syftar till att möta en av framtidens största utmaningar, vård och omsorg av de äldre, genom att tillhandahålla idéer och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre.

Stipendiet kan sökas av sjuksköterskestudenter från lärosäten i Sverige, Finland och Polen. Alla ansökande studenter har bidragit med innovativa idéer och medverkat i urvalsprocessen genom att via en digital plattform utvärdera och ranka inkomna bidrag. Därefter har studenternas röster sammanvägts med en bedömning gjord av en jury, bestående av partners från sektorer relaterade till vård och omsorg.

Tid: 19 april 2017 kl 10.00, vänligen notera att gäster skall vara sittande kl 09.50

Plats: Bernadottebiblioteket, Kungl. Slottet. Ingång sker genom västra valvet via Yttre Borggården. Vänligen medtag ID.

Anmäl deltagande:

Medierepresentanter som önskar delta anmäler sig via hovets informationsavdelning:
e-post: press@royalcourt.se, Tfn: 08-402 60 00

För frågor om Queen Silvia Nursing Award kontakta Gustav Bramberg, Project Manager SCI,
e-post: gustav.bramberg@sci.se eller tfn: 073 618 34 35

Read More
8 mars, 2017
Kommentarer inaktiverade för ÅRETS MOTTAGARE AV QUEEN SILVIA NURSING AWARD UPPMÄRKSAMMAS FÖR SIN IDÉ “ENKEL MONITORERING AV ÄLDRE”

ÅRETS MOTTAGARE AV QUEEN SILVIA NURSING AWARD UPPMÄRKSAMMAS FÖR SIN IDÉ “ENKEL MONITORERING AV ÄLDRE”

PRESSMEDDELANDE

Helsingfors
2017-03-09

Den 9 mars uppmärksammas 20-åriga Michelle Ena tillsammans med sitt lärosäte Novia Yrkeshögskola under en ceremoni på Sveriges Ambassad i Finland. Medverkar gör bland andra inrikesminister Paula Risikko, som under ceremonin överlämnar en hedersplakett till Novia Yrkeshögskola.

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium som introducerades i Sverige år 2013 som en gåva på Hennes Majestät drottning Silvias födelsedag, sedan 2014 erbjuds stipendiet även i Finland. Stipendiet tilldelas årligen en sjuksköterskestudent som bidragit med en idé som har potential att förbättra vård och omsorg av äldre. I år tillföll stipendiet 20-åriga Michelle Ena ifrån Kronoby som studerar till sjuksköterska på Novia Yrkeshögskola i Vasa. Under ceremonin kommer Michelle Ena att presentera sin idé om bevakning av vitala kroppsfunktioner inför gästerna.

Michelle utsågs i december av en jury med följande motivering:

”Michelles idé om hur vitala funktioner kan mätas enkelt skulle främja äldres upplevelse av trygghet, samt ge vårdgivaren underlag till en bättre behandling. Idén är genomtänkt, även utseendet på produkten hade beaktats. Michelle har tagit hänsyn till många aspekter och problem som kunde lösas med hennes idé. Michelle är en god ambassadör för stipendiet och en utmärkt förebild för andra sjukskötarstuderande eftersom hon är intresserad av äldreomsorg och motiverad att utveckla sin professionella kompetens.”

Bakgrund Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award instiftades 2013 i Sverige av Swedish Care International med partners, som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia. Stipendiet delas årligen ut till sjuksköterskestudenter i Sverige, Finland och Polen med syfte att skapa förutsättningar för en varaktig positiv förändring inom vård och omsorg med fokus på äldre.

Stipendiet skall bidra till att möta en av framtidens största utmaningar genom att tillhandahålla idéer och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre. En nyckel till framgång är att attrahera rätt kompetens och därmed blir kvalificerade studenter till utbildningarna av största vikt för vårdens utveckling.

Den student som tilldelas Queen Silvia Nursing Award kommer att få ett stipendium på 6 000 € samt få möjlighet att delta i ett individuellt anpassat internship i såväl Finland som i andra europeiska länder, med syftet att ge studenten ett så värdefullt år som möjligt med lärdomar från flera perspektiv på vård och omsorg av äldre.

Stipendiet möjliggörs genom ett samarbete mellan olika aktörer:

Stipendiets huvudpartner i Finland är Sopimusvuori Oy, Founding Partners är Folkhälsan Syd, övriga partners är Sairaanhoitajaliitto, Sjuksköterskeföreningen i Finland, SCA Hygiene Products, Nordnet, Viking Line samt Innopinion.

För mer information:

Project Coordinator Jenny Hieta, jenny.Hieta@sopimusvuori.fi, +358 10 526 6022

www.queensilvianursingaward.fi

Read More

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

  • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

    Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
    Läs mer

  • STIPENDIETS SYFTE

    Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
    Läs mer