Vice talman Paula Risikko är beskyddare av Queen Silvia Nursing Award i Finland

Det är en stor ära att stötta utvecklingen av äldrevård och omsorg i Finland genom Queen Silvia Nursing Award. Tidigare år medförde stipendiet mycket bra. Dessutom ökar Queen Silvia Nursing Award samarbetet och utbytet av idéer mellan Finland och Sverige”, säger andre vice talman Paula Risikko.

Paula Risikko är bland annat tidigare social- och hälsovårdsminister samt omsorgsminister. Innan hon blev riksdagsledamot arbetade Risikko inom ett flertal vårdområden, till exempel som sjukskötare och sjukvårdslärare. Hon är till utbildningen doktor i hälsovetenskaper.

Queen Silvia Nursing Award instiftades 2013 i Sverige av Swedish Care International med partners, som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia. Stipendiet delas årligen ut till sjuksköterskestudenter i Sverige och Finland med syfte att skapa förutsättningar för en varaktig positiv förändring inom vård och omsorg med fokus på äldre. Årets stipendiater annonseras den 23 december 2015.

QSNAevent

H.M. Drottning Silvia, stipendiat Laura Virtanen och Paula Risikko 20.2.2015. Foto: Jonas Järnström.

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer