Viking Line blir partner till Queen Silvia Nursing Award

I år blir Viking Line ny partner till Queen Silvia Nursing Award både i Sverige och Finland. Med sin räckvidd och relevans för stipendiets huvudmarknader, Viking Line kan stimulera och inspirera studenter i deras idé-utveckling. I Sverige blir också läkemedels- och forskningsföretag Eli Lilly ny partner till QSNA.

“Vi är mycket stolta över våra nya partners. De bidrar på olika sätt till att stipendiet breddas och utvecklas. 2015 var ett spännande år och vi ser fram emot kommande period,” säger Ludvig Mörnesten, Manager New Ventures, Swedish Care International.

Queen Silvia Nursing Award syftar till att sprida kunskap om demens- och äldrevård samt att inspirera sjuksköterskestudenter till innovation och idéutveckling. I den kunskapsspridning som uppstår kring stipendiet, som nu går in på sitt tredje år, uppmärksammas det hur viktigt det är att lyfta och prioritera sjuksköterskeyrket för att möta de framtida behoven inom äldre- och demensvård.

 

Comments are closed.

 • Kontakta oss

  SWEDISH CARE INTERNATIONAL AB
  Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm
  www.sci.se

 • QUEEN SILVIA NURSING AWARD

  Instiftades som gåva till H.M. Drottning Silvia på 70-årsdagen den 23 december 2013 av Swedish Care International och våra partners.
  Läs mer

 • STIPENDIETS SYFTE

  Priset syftar till att skapa attraktivitet, kreativitet och möjlighet för sjuksköterskestudenter att bidra med idéutveckling och förslag till framtidens vårdutmaningar inom äldre- och demensomsorgen.
  Läs mer